Ikääntyneiden palveluneuvonta ja asiakasohjaus

Ikääntyneiden palveluneuvonta antaa yleisluontoista neuvontaa ja ohjausta ikääntyvien asioissa. Palveluneuvonnasta voi kysyä mm. mistä saa kotiin siivousapua tai vaikkapa lähialueen harrastusmahdollisuuksista. Samasta numerosta saa apua myös silloin, kun on huolissaan omasta tai iäkkään läheisen kotona pärjäämisestä. Palveluneuvonnasta saa tietoa sekä yksityisistä että oman kunnan julkisista palveluista. Tarvittaessa asiakas ohjataan asiakasohjauksen piiriin.

Ikääntyneiden asiakasohjaus on asiakkaan kuuntelua ja hänen ohjaamistaan sellaisten palveluiden piiriin, jotka häntä parhaiten auttavat. Tavoitteena on, että asiakas saa ohjauksen, neuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin sekä koordinoinnin yhden oven periaatteella. Asiakasohjaaja toimii asiakkaan äänenä ja rinnalla kulkijana muuttuvissa tilanteissa monimuotoisessa palveluverkostossa. Hän auttaa myös eri tukimuotojen kartoittamisessa ja hakemisessa. Apua saa puhelimitse ja/tai kotikäynnillä, jolloin kartoitetaan palvelujen tarve.  Asiakasohjaus on maksutonta ja tarkoitettu kaikille ikäihmisille.

Palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen yhteystiedot:
Asiakasohjaaja Hanna-Leena Simonen puh. 044 715 1354, sähköposti: asiakasohjaus@keiturinsote.fi

Lisätietoa ikääntyneiden palveluista löytyy myös kohdasta Kotihoito ja päivätoiminta ja Ikääntyneiden asumispalvelut

Suosittele meitä