Hoitotarvikejakelu

Virrat
Hoitotarvikejakelu on avoinna ti ja ke klo 10:00 - 15:30 puh. 044 715 3289

Ruovesi
Hoitotarvikejakelu on avoinna ti ja to klo 13.30 - 15.30 puh. 044 787 1273

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 24 §) edellyttää kunnan järjestämään asukkaidensa sairaanhoitoon kuuluvat hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Kotihoidossa hoitotarvikkeita luovutetaan henkilöille, jotka sairastavat pitkäaikaista sairautta ja heidän hoitotarvikkeidensa tarpeen on todennut terveyskeskuksen tai sairaalan hoitava lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitotarvikejakelutoiminnan tavoitteet ovat:

 • Edistää asiakkaan omahoidon edellytyksiä ja asiakkaan sitoutumista hoitoon
 • Parantaa asiakkaan toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua
 • Edistää ja tukea asiakkaan kotona selviytymistä
 • Ennaltaehkäistä asiakkaan laitoshoitoa ja näin vähentää hoidon kokonaiskustannuksia
 • Hoitotarvikejakelu toimii osana hoitoketjua. Tavoitteena on edesauttaa hoidon jatkuvuutta kehittämällä joustavaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Hoitotarvikkeiden saamisen edellytyksenä on pitkäaikainen sairaus. Hoitotarvikkeet ovat osa hoitopäätöstä, niiden tarve selvitetään hoitosuunnitelmassa ja jakelu perustuu aina lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön määrittelemään yksilölliseen, pitkäaikaiseen (yli kolme kuukautta) tarpeeseen.

Lääkkeet ja niihin rinnastettavissa olevat valmisteet eivät kuulu jakelun piiriin. Tarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona asuville henkilöille. Kotona asumiseen rinnastetaan tehostettu palveluasuminen. Tällöin hoitotarvikkeita jaetaan vain asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen, ei palvelutalon muuhun käyttöön. Diagnoosi tulee olla kirjattuna potilasasiakirjaan jakelusuunnitelmaa tehdessä.

Tarvikkeet ja välineet luovutetaan maksutta, eikä niistä peritä mitään omavastuuosuuksia, toimitusmaksuja eikä muutakaan maksua.

Hoitotarvikejakeluun tarvitaan aina lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lähete paperisena. Lääkäri kirjaa hoitotarvikejakelun perustana olevan sairauden diagnoosin. Jakelu perustuu asiakkaalle laadittuun hoitosuunnitelmaan.

Jaettaviin tarvikkeisiin kuuluu mm.

 • Avannetarvikkeet
 • Vaikeaan uloste ja virtsainkontinenssiin liittyvät hoitotarvikkeet ( vaipat)
 • Virtsakatetrit ja virtsankeräyspussit
 • Gastronomia välineet
 • Dialyysi tarvikkeet
 • Tracheostomia välineet
 • Haavanhoitotarvikkeet

Maksutta jaettaviin tarvikkeisiin EI kuulu: Ruokaliinat, Kertakäyttökäsineet, Nenäliinat, Laastarit, Tippasuojat ja pikkuvaipat, Pesuemulsiot, Käsidesinfektioaineet, Pesuaineet.

Diabetestarvikejakelu

Diabeteshoitaja huolehtii diabeteshoitotarvikejakelusta (ks. tarkemmin neuvolapalvelut).

Ruovesi: Diabeteshoitotarvikejakelu torstaisin klo 14-15.30 ilman ajanvarausta

Virrat: Diabeteshoitotarvikejakelu keskiviikkoisin klo 8-11.15 ilman ajanvarausta

 

Kuulokojepatterien ja -tarvikkeiden ilmaisjakelu

Perusturvalautakunnan 31.10.2017 päätöksen mukaisesti kuulokojeiden paristot ovat maksuttomia 1.1.2018 alkaen. Jakelu hoidetaan seuraavasti:

Ruovesi:
Kuulokojeyhdyshenkilö jakaa paristoja tiistaisin klo 9-11 fysioterapian tiloista Honkalantie 15 C .

Virrat:
Kuulokojeyhdyshenkilö jakaa paristoja keskiviikkoisin klo 13-15 jalkaterapeutin huoneessa Virtain terveyskeskuksen alakerrassa.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa