Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)  ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten perusteella. Nämä lait säätelevät maksujen määrää, mutta maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asiakkailta perittävät asiakasmaksut vahvistetaan Virtain kaupungin perusturvalautakunnassa.

Terveydenhuollon asiakasmaksut maksetaan asiakkaan kotiin lähetettävällä laskulla. Halutessaan laskun voi saada suoraan omaan verkkopankkiin. Verkkolaskua varten asiakkaan pitää tehdä omassa verkkopankissaan sopimus e-laskujen vastaanotosta. Jos saamastasi laskusta on jotakin kysyttävää, otathan ensisijaisesti yhteyttä laskussa näkyvään numeroon.

Asiakas- ja potilasmaksuhinnastot

Terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen
Koti- ja vanhustyön asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2016-2017 maksukatto on 691 euroa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Lisätietoa maksukattoasiasta.

Suosittele meitä