Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 

Mielenterveystoimistot

Mielenterveystoimistot Virroilla ja Ruovedellä ovat psykiatrisia avohoitoyksiköitä, jotka tarjoavat pääasiallisesti apua yli 18-vuotiaille mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin. Vastaanottotyö sisältää hoidon arvioinnin, toteutuksen ja jatkohoidon järjestämisen yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa.

Hoitoon hakeutumisessa tarvitaan lääkärin, hoitajan tai muun ammattihenkilön lähete, josta tulisi ilmetä hoitoon ohjauksen syy ja siihenastiset hoidolliset toimenpiteet. Lähetteen käsittelyn jälkeen asiakkaalle lähetetään pääsiallisesti kirjeellä aika vastaanotolle, tavoitteena kahden viikon aikana. Mikäli asiakkaan on vaikea tulla vastaanotolle voidaan vastaanotto toteuttaa tarvittaessa kotikäyntinä. Mukaan laitetaan tulohaastattelukaavakkeeet, jotka asiakas tuo mukanaan ensimmäisellä kerralla. Tutkimus- ja kartoituskäyntien (2-4 kertaa) jälkeen asiakas voidaan ohjata myös takaisin perusterveydenhuollon piiriin. Hoidon jatkuessa mielenterveystoimistossa laaditaan hoitosuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa, jossa laajasti huomioidaan hänen perheensä ja otetaan mukaan yhteistyötahoja asiakkaan suostumuksella.

Tarvittaessa järjestetään hoito- ja verkostopalaveri. Tarvittaessa lääkäri lähettää asiakkaan maksusitoumuksella psykologin testeihin. Kriisiasiakkaita ja perheitä hoidetaan vastaanottotoiminnassa, mutta varsinainen Depriefing-toiminta ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja sinne ohjaudutaan perusterveydenhuollon kautta.

Tavoitteena kaikissa mielenterveyspalveluissa on, että asiakas ja asiakkaan perhe saa hoitoa, tukea ja ohjausta niin, että asiakas toipuu ja kuntoutuu normaaliin arkeensa mahdollisimman pian.

Mielenterveystoimistojen henkilökunta tekee myös verkostotyötä eri toimijoiden kanssa ja antaa tarvittaessa asiantuntija- ja konsultaatioapua mielenterveystyöhön liittyvissä kysymyksissä. Kaikki palvelut ovat luottamuksellisia. Asiakkaan vastuunotto ja sitoutuminen omaan hoitoonsa ovat edellytyksiä hoidon onnistumiselle. Hoitokäynnit perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Psykiatrinen päivätoiminta

Tehtävänä on tarjota kuntouttavaa päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille.

Päivätoimintaan ohjaudutaan mielenterveystoimistossa olevan hoitosuhteen kautta kun asiakas tarvitsee ohjausta ja tukea sairauden hoidossa ja hallinnassa, lääkehoidon toteutumisessa, sosiaalisissa taidoissa, toimintakyvyn ylläpidossa, arjen haasteissa ja tulevaisuuteen suuntautumisessa. Psykiatrinen päivätoiminta on asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan pohjautuvaa ryhmämuotoista kuntouttavaa ja hoitavaa ryhmätoimintaa. Hoitoon sisältyy myös tarvittaessa suunnitellut kotikäynnit.

 Psykiatrinen päivätoiminta Pilke Virroilla  sijaitsee terveyskeskuksen pihapiirissä Rantatie 14:sta.

Psykiatrinen päivätoiminta Sateenkaari Ruovedellä sijaitsee terveyskeskuksen vastapäätä Ruodeventie 19:sta.

Psyykkinen ensiapu

Psyykkinen ensiapu tarkoittaa välitöntä henkistä tukea, joka keskittyy ihmisen auttamiseen kriisin alkuvaiheessa. Ensiavun päämäärä on palauttaa turvallisuuden tunne kriisin kokeneille henkilöille. Psyykkistä ensiapua voi saada tilanteesta riippuen läheisiltä, terveyskeskuksesta, mielenterveystoimistosta tai työterveyshuollosta. Tukea voi pyytää myös seurakunnalta tai SPR:ltä.

Kriisien jälkipuinti

Kriisien jälkipuinnilla tarkoitetaan keskustelua, jossa keskitytään kriisin aiheuttamiin tunteisiin keskustelemalla niistä. Kriisien jälkipuintia voi tarjota henkilöille, joita on kohdannut onnettomuus, läheisen menetys tai läheltä piti -tilanne.

Kriisien jälkipuinnin tilaamisesta päättää terveyskeskuslääkäri, mielenterveystoimisto, työterveyshuolto tai hoitotyönjohtaja, jotka myös huolehtivat palvelun tilaamisesta käytännössä. Palvelun tilaamiseen tarvitaan asiakkaan lupa. Jälkipuintikeskusteluja vetävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat saaneet debriefing-koulutuksen. Jälkipuintikeskustelu tarjotaan n. kolmen vuorokauden sisällä palvelupyynnöstä. Silloin kriisin aiheuttava shokki on yleensä jo helpottunut ja asiakkaat saavat tukea jälkipuintikeskustelusta.

Jälkipuinnin tarkoituksena on helpottaa asiakkaan kriisin ja/tai surutyön luontaista etenemistä ja vähentää kriisin oireiden pitkittymistä. Jälkipuintikeskustelut ovat asiakkaille maksuttomia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Jälkipuintipalvelun piiriin eivät kuulu elämänkriisit kuten avioerot tai työmenetykset, joihin voi saada apua terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta.

Miten jälkipuinti tilataan?

Jos ajattelet, että jälkipuinti voisi auttaa sinua tai läheistäsi, ota yhteys terveyskeskukseen.

Itsehoito-ohjeet

Yllättävän epätavallisen tilanteen jälkeen voit myös itse edistää toipumistasi. On tärkeää muistaa, että on normaalia, että ihminen jollakin tavalla reagoi traumaattiseen tilanteeseen.

 • Älä eristäydy, vaan hae tukea perheeltä ja ystäviltä. On tärkeää, että sinulla on joku, jolle voi puhua tapahtuneesta uudestaan ja uudestaan. Traumaattisen tapahtuman uudelleen kohtaaminen puhumalla siitä tukee selviytymistä. Puhumalla työstät kokemuksiasi.
 • Puhumisen lisäksi kirjoittaminen, piirtäminen tai soittaminen voi auttaa purkamaan ajatuksia ja tuntemuksia.
 • Anna itsellesi aikaa toipua. Noudata jokapäiväisiä rutiinejasi ja jatka työtäsi sen verran kuin pystyt.
 • Jos tuntuu, että voimat eivät riitä, muista levätä ja rentoutua tarvittaessa.
 • Itkeminen helpottaa oloa.
 • Kannattaa kiinnittää huomiota kahvin, sokerin ja nikotiinin käyttöön. Vältä myös alkoholia. Nämä kaikki haittaavat normaalia paranemisprosessia.
 • Liikunnan on todettu olevan hyväksi niin mielelle kuin ruumillekin, joten muista liikkua tarpeeksi.
 • Osallistu tukiryhmiin, jos sinusta tuntuu, että se on tarpeellista. Ryhmiä voi olla terveyskeskuksessa tai seurakunnassa.

Milloin voit tarvita muiden apua?

Hae muiden apua, jos vielä kuukauden kuluttua traumaattisesta tapahtumasta jokin seuraavista oireista sopii sinuun:

 • olet jatkuvasti ahdistunut, masentunut tai jännittynyt
 • unettomuutta tai katkonaista unta on jatkuvasti
 • et pysty keskittymään
 • työnteko tai koulutyö ei suju
 • sinulla on fyysisiä oireita, joille ei löydy syytä
 • ihmissuhteesi kärsivät, eristäydyt ja vetäydyt
 • olet kadottanut elämänhalusi
 • käytät liikaa lääkkeitä tai alkoholia
 • sinulla on itsetuhoisia ajatuksia.

Nämä ovat tavallisia reaktioita kriisien yhteydessä, kun on joutunut yllättäen epätavalliseen tilanteeseen. Tavallisesti reaktiot laimenevat ja helpottuvat ajan myötä. Jos ne eivät lähde helpottumaan kuukauden sisällä tai alkavat uudelleen voimistua, on hyvä ottaa yhteyttä tahoihin, jotka voivat auttaa. Näitä ovat terveyskeskus, työterveyshuolto, työterveyspsykologi, neuvola tai mielenterveystoimisto.

Suosittele meitä

Yhteystiedot

Virtain terveyskeskus

Sairaalantie 1, 34800 Virrat

Osastonhoitaja 044 787 1275

Mielenterveystoimisto 03 485 3493
Toimisto ja ajanvaraus

Sairaanhoitaja 03 485 3323
Puhelinaika arkisin klo 13-13.30

Psykiatri paikalla maanantaisin

Psykiatrinen päivätoiminta Pilke
Mielenterveyshoitaja 044 715 3320
Sairaanhoitaja 044 715 1491

Ruoveden terveyskeskus

Ruovedentie 56, 34600 Ruovesi

Osastonhoitaja 044 715 3235

Mielenterveystoimisto

Sairaanhoitaja 044 7871 269
Puhelinaika arkisin klo 11-11.30

Sairaanhoitaja 044 7871 275
Puhelinaika arkisin klo 11-11.30

Psykiatrinen päivätoiminta Sateenkaari

Sairaanhoitaja 044 7871 376
Sosiaaliohjaaja 044 7871 377