Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut sisältävät poliklinikkatoiminnan, joka pitää sisällään lääkärin ja hoitajan vastaanoton, kiirevastaanoton, röntgenin ja dialyysin sekä terveyskeskusten yhteydessä toimivat vuodeosastot.

Avopalveluiden päällikkö on Saila Niskanen, puh. 044 715 1741 ja vastaava lääkäri erikoislääkäri Marjo Pellinen, puh. 044 715 1695

Ehkäisevät- ja sosiaalipalvelut

Ehkäisevien- ja sosiaalipalveluiden osa-alue sisältää ehkäisevän terveydenhuollon, mielenterveyspalvelut sekä kehitysvammapalvelut.

Eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille suunnatuilla palveluilla pyritään turvaamaan sekä yksilön, perheen että koko yhteisön hyvinvointi. Yhdessä asiakkaan kanssa pyritään löytämään hänelle sopivia ratkaisuja tarvitsemaansa apuun, tukeen ja kuntoutukseen. Tavoitteenamme on edistää ihmisten toimintakykyä ja terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä tukea arkielämässä pärjäämistä.

Ikääntyneiden palvelut ja asiakasohjaus

Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueen ikääntyneiden palvelulut sisältävät asumispalvelut, kotihoidon sekä ennaltaehkäisevät palvelut.

Palvelupäällikkö ikääntyneiden palveluissa ja kotihoidossa on Marika Lehtimäki, puh. 044 715 1376.

Vanhuspalveluiden kuvaus

Ikääntyneiden palveluneuvonta ja asiakasohjaus

Ikääntyneiden palveluneuvonta antaa yleisluontoista neuvontaa ja ohjausta ikääntyvien asioissa. Palveluneuvonnasta voi kysyä mm. mistä saa kotiin siivousapua tai vaikkapa lähialueen harrastusmahdollisuuksista. Samasta numerosta saa apua myös silloin, kun on huolissaan omasta tai iäkkään läheisen kotona pärjäämisestä. Palveluneuvonnasta saa tietoa sekä yksityisistä että oman kunnan julkisista palveluista. Tarvittaessa asiakas ohjataan kotihoidon piiriin.

Ikääntyneiden asiakasohjaus on asiakkaan kuuntelua ja hänen ohjaamistaan sellaisten palveluiden piiriin, jotka häntä parhaiten auttavat. Tavoitteena on, että asiakas saa ohjauksen, neuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin sekä koordinoinnin yhden oven periaatteella. Asiakasohjaaja toimii asiakkaan äänenä ja rinnalla kulkijana muuttuvissa tilanteissa monimuotoisessa palveluverkostossa. Hän auttaa myös eri tukimuotojen kartoittamisessa ja hakemisessa. Apua saa puhelimitse ja/tai kotikäynnillä, jolloin kartoitetaan palvelujen tarve.  Asiakasohjaus on maksutonta ja tarkoitettu kaikille ikäihmisille.

Palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen yhteystiedot:
Asiakasohjaaja Hanna-Leena Simonen puh. 044 715 1354, sähköposti: asiakasohjaus@keiturinsote.fi

Suosittele meitä

verenpaineenmittaus