Hoitoon pääsy marraskuussa 2019

Potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys
terveyskeskukseen joko puhelimitse tai käymällä terveysasemalla.

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun).
Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun
terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon
tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta. Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden
enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika
kalenteripäivissä. Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.