Lääkärin stetoskooppi

Ikääntyneiden asumispalvelut

Virrat-Ruovesi -alueella tarjotaan ikääntyneiden laitoshoitoa sekä tehostettua palveluasumista viidessä eri toimipisteessä. Toimipisteiden kuvaukset löytyvät tältä sivulta.

Osastojen toimintaa tukee virikeohjaaja ja kuntohoitaja, jotka toimivat koko talossa tarjoten omia virike- ja jumppatuokioita asukkaille.

Keiturinpuisto

Keiturinpuistossa on 50 asukaspaikkaa, jotka jakaantuvat neljään eri tiimiin. Tiimeistä kolme on suuntautunut kuntouttavaan toimintaa ja yksi tiimeistä on ns. sairasosasto. Keiturinpuistossa toteutetaan sekä tehostettua palveluasumista että laitoshoitoa.

Pitkäaikaishoitoon pääsemisen edellytyksenä on, ettei asiakas enää pärjää kotona kotihoidon, väliaikaispaikkojen ja muiden avopalvelun tukien turvin eikä hän kuitenkaan ole terveyskeskustasoisen hoidon tarpeessa. Pitkäaikaishoidon asiakaspaikkahakemukset käsitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä, jonka esityksen perusteella asiakasohjaaja tekee myönteisen tai kielteisen pitkäaikaishoitopaikkapäätöksen.

Keiturinhelmi

Keiturinhelmessä tuotetaan ikäihmisille tehostettua palveluasumista. Keiturinhelmessä on kaikkiaan 30 asukaspaikkaa, joista neljä on varattu lyhytaikaishoitoon.  Keiturinhelmi jakautuu kahteen tiimiin: Toivola 15 asukaspaikkaa ja Aunela 15 asukaspaikkaa. Asukashuoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on oma wc/kylpyhuone.

Vihriälän ryhmäkoti

Vuoden 2018 alussa Keiturinpuiston läheisyydessä aloitti toimintansa 30-paikkainen Vihriälän ryhmäkoti. Vihriäläkoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka keskittyy muistisairaiden hoitoon. Se jakautuu kahteen yksikköön, Ansantupaan ja Taunontupaan. Kummassakin on 15 asuinpaikkaa. Huoneet ovat pääsääntöisesti 1 hengen huoneita, joissa on omat WC-/pesuhuonetilat.

Ryhmäkoti Iltarusko

Ryhmäkoti Iltarusko (30 paikkaa) on ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikössä voidaan hoitaa myös keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavia asukkaita. Hoitohenkilökunta on perehtynyt ikääntyneiden hoitoon ja osa henkilöstöstä on kouluttautunut lisäksi muistisairauksien hoitamiseen. Hoidon tavoitteena on tukea asukkaan jäljellä olevaa toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä tarjota hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa kodinomaisessa ympäristössä. Fysioterapeutti vierailee yksikössä säännöllisesti antamassa yksilö- ja ryhmäkuntoutusta asukkaiden yksiköllisten tarpeiden mukaisesti. Lääkäripalvelut on saatavilla viikoittain. Asukas voi asua Iltaruskossa elämänsä loppuun asti.

Ryhmäkodissa asumisesta peritään vuokra, ateriatukipalvelumaksu sekä tulosidonnainen hoitomaksu, lääkkeet asukas kustantaa itse. Asukas voi hakea Kelan eläkkeensaajan hoitotukea sekä asumistukea kustannuksien kattamiseen.

Ruoveden Kotiranta

Kotirannassa on kolme osastoa: Koivukoti, Mäntykoti ja Kuusikoti.  Kotirannan osastojen tavoitteena on tukea ja ylläpitää omatoimisuutta ja jäljellä olevaa toimintakykyä kodinomaisessa ympäristössä.

Koivukoti (12 paikkaa)

Koivukoti on Kotirannan pitkäaikaista laitoshoitoa antava osasto. Koivukoti on tarkoitettu paljon ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseville vanhuksille. Hoidosta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vastaa vanhustyöhön perehtynyt henkilökunta.

Mäntykoti (12 paikkaa)

Mäntykoti on Kotirannan muistisairaiden osasto. Mäntykoti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista.

Kuusikoti (8 paikkaa)

Kuusikoti on pienryhmäkoti, jossa tarjotaan tehostettua ympärivuorokautista asumispalvelua. 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa

Yhteystiedot


Ikääntyneiden palvelut
Palvelupäällikkö 044 715 1376


Keiturinpuisto, Virrat

Heikkilänkuja 1, 34800 Virrat

Osastonhoitaja 044 715 1389
Toimistosihteeri 044 715 1377
Ruusupuisto 044 715 1379
Kuparipuisto 044 715 1366
Helmipuisto 044 715 1386
Kielopuisto 044 715 1378


Vihriäläkoti, Virrat

Rinnetie 4, 34800 VIRRAT

Muistiyksikön esihenkilö 044 715 1381
Vastaava sairaanhoitaja 050 572 4809
Taunontupa 1, 044 715 1336
Ansantupa 1, 044 715 1338
Ansantupa 2, 044 715 1337

 

Keiturinhelmi, Virrat

Sairaalantie 16, 34800 VIRRAT

Osastonhoitaja 050 471 0411

Apulaisosastonhoitaja 050 478 3001
Aunela  050 472 3040

Toivola 050 532 8400 


Kotiranta, Ruovesi

Pöytäniementie 175, 34600 Ruovesi

Osastonhoitaja 044 787 1241
Apulaisosastonhoitaja 050 911 2618
Koivukoti 044 715 1010
Mäntykoti 044 715 1011
Kuusikoti 044 715 1012

 

Iltarusko, Ruovesi

Honkalantie 10 , 34600 Ruovesi
Esihenkilö 044 715 1157
Vastaava hoitaja 050 472 5873
Hoitajat 050 567 1795