Ikääntyneiden asumispalvelut

Yhteistoiminta-alueella tarjotaan ikääntyneiden laitoshoitoa sekä tehostettua palveluasumista viidessä eri toimipisteessä. Toimipisteiden kuvaukset löytyvät tältä sivulta.

Osastojen toimintaa tukee virikeohjaaja ja kuntohoitaja, jotka toimivat koko talossa tarjoten omia virike- ja jumppatuokioita asukkaille.

Keiturinpuisto

Keiturinpuistossa on 58 asukaspaikkaa, joista 8 on varattu lyhytaikaishoitoon. Keiturinpuisto jakaantuu neljään eri tiimiin, joista kolme on suuntautunut kuntouttavaan toimintaa ja yksi tiimeistä on ns. sairasosasto. Keiturinpuistossa toteutetaan sekä tehostettua palveluasumista että laitoshoitoa.

Pitkäaikaishoitoon pääsemisen edellytyksenä on, ettei asiakas enää pärjää kotona kotihoidon, vanhainkodin väliaikaispaikkojen ja muiden avopalvelun tukien turvin eikä hän kuitenkaan ole terveyskeskustasoisen hoidon tarpeessa. Keiturinpuiston asukashakemukset käsitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä, jonka esityksen perusteella hyvinvointijohtaja tekee lopullisen sijoituspäätöksen.

Väliaikaispaikkojen varauksia hoitaa Kuparipuiston hoitaja ja vanhainkodin osastonhoitaja.

Vihriälän ryhmäkoti

Vuoden 2018 alussa Keiturinpuiston läheisyydessä aloitti toimintansa 30-paikkainen Vihriälän ryhmäkoti. Vihriäläkoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka keskittyy muistisairaiden hoitoon. Se jakautuu kahteen yksikköön, Ansantupaan ja Taunontupaan. Kummassakin on 15 asuinpaikkaa. Huoneet ovat pääsääntöisesti 1 hengen huoneita, joissa on omat WC-/pesuhuonetilat.

Ryhmäkoti Majakka

Ryhmäkoti Majakka (13 paikkaa) on keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka hoitohenkilökunta on perehtynyt muistisairauksien hoitamiseen. Hoidon tavoitteena on tukea asukkaan jäljellä olevaa toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä tarjota hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa kodinomaisessa ympäristössä.

Ryhmäkodissa asumisesta peritään vuokra, ateriatukipalvelumaksu sekä tulosidonnainen hoitomaksu. Lääkekuluihin asukas saa Kelan korvattavuudet, kuten kotihoidossakin. Asukas voi hakea Kelan eläkkeensaajan hoitotukea sekä asumistukea kustannuksien kattamiseen.

Ruoveden Kotiranta

Kotirannassa on kolme osastoa: Koivukoti, Mäntykoti ja Kuusikoti. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1964 ja peruskorjattu vuonna 2002. Automaattinen sammutusjärjestelmä on asennettu vuonna 2010. Vanhainkodilla on myös oma keittiö, jonka henkilökunta vastaa talon ateriapalveluista.

Kotirannan osastojen tavoitteena on tukea ja ylläpitää omatoimisuutta ja jäljellä olevaa toimintakykyä kodinomaisessa ympäristössä.

Koivukoti (19 paikkaa)

Koivukoti on Kotirannan pitkäaikaista laitoshoitoa antava osasto. Koivukoti on tarkoitettu paljon ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseville vanhuksille. Hoidosta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vastaa vanhustyöhön perehtynyt henkilökunta.

Mäntykoti (12 paikkaa)

Mäntykoti on Kotirannan muistisairaiden osasto. Mäntykoti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista.

Kuusikoti (8 paikkaa)

Kuusikoti on Kotirannan psykogeriatrinen osasto. Se tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista psyykkisesti sairaille vanhuksille, kehitysvammaisille ja muistisairaille henkilöille.

Harjukoti

Ruoveden terveyskeskuksen 2. kerroksessa sijaitseva Harjukoti tarjoaa sekä pitkäaikaista laitoshoitoa että tehostettua palveluasumista. Yksikkö on jaettu toiminnan mukaisesti kahteen osastoon.

Toivola (15 paikkaa)

Toivola on tarkoitettu runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille. Tavoitteena on turvallinen, yksilöllinen ja toimintakykyä tukeva hoito ja hoiva laitosympäristössä. Hoitoa ja tukea voidaan antaa asukkaan elämän loppuun saakka.

Tyynelä (16 paikkaa)

Tyynelässä tarjotaan ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista. Paikoista 4-5 on varattu lyhytaikaisia, kuntouttavia hoitojaksoja varten. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen. Oma fysioterapeutti antaa yksilöllisiä kuntoutuspalveluja arkipäivisin. Yksikössä on tehty laaja peruskorjaus 2014-2015.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa

Yhteystiedot


Ikääntyneiden palvelut
Palvelupäällikkö 044 715 1376


Keiturinpuisto, Virrat

Heikkilänkuja 1, 34800 Virrat

Osastonhoitaja 044 715 1389
Toimistosihteeri 03 485 1377
Ruusupuisto 03 485 1379
Kuparipuisto 03 485 1366
Helmipuisto 03 485 1386
Kielopuisto 03 485 1378


Vihriäläkoti, Virrat

Rinnetie 4, 34800 VIRRAT

Taunontupa 1, 044 715 1336
Ansantupa 1, 044 715 1338
Ansantupa 2, 044 715 1337

 

KeiturinHelmi, Virrat

Sairaalantie 16, 34800 VIRRAT

Osastonhoitaja 050 471 0411
Aunela  050 472 3040

Toivola 050 532 8400 


Kotiranta, Ruovesi

Pöytäniementie 175, 34600 Ruovesi

Osastonhoitaja 03 486 1241
Koivukoti 03 486 1010
Mäntykoti 03 486 1011
Kuusikoti 03 486 1012


Harjukoti, Ruovesi

Ruovedentie 56, 34600 Ruovesi

Osastonhoitaja 044 787 1475
Toivola 044 586 1441
Tyynelä 044 715 1021


Majakka, Ruovesi

Honkalantie 7, 34600 Ruovesi

Asumispalveluiden esimies 044 787 1397
Hoitajat 044 787 1469