Lääkärin stetoskooppi

Fysioterapia ja apuvälineet

Fysioterapia auttaa ylläpitämään ja parantamaan ihmisen toimintakykyä, mikäli se on heikentynyt kivun, sairauden tai vamman vuoksi.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Arvioinnin perusteella laaditaan yksilöllinen, tavoitteellinen suunnitelma, joka huomioi asiakkaan omat voimavarat sekä palvelujärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet.

Tavoitteena on, että asiakkaalla on riittävästi tietoa sairaudestaan, jotta hän pystyy vaikuttamaan omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Fysioterapia perustuu Käypä hoito -suosituksiin, tieteelliseen näyttöön, kliiniseen osaamiseen ja alueellisesti sovittuihin käytäntöihin.

Apuvälinepalvelu

Fysioterapia lainaa apuvälineitä ja tukia asiakkaille tarpeen mukaan. Apuvälinepalvelu koostuu tarpeen määrittämisestä, apuvälineen sovittamisesta ja käytön ohjaamisesta. Apuvälinearvio voidaan tehdä tarpeen mukaan kotikäyntinä.

Apuvälineitä lainataan fysioterapiasta vain ajanvarauksella. Apuvälineiden lainaus pääsääntöisesti kolmeksi kuukaudeksi. Jatkolainaus tapahtuu fysioterapian kautta.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 8/2018
Täydennettynä PSHP:n Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinekäytännöt (1.8.2016)

Fysioterapeutin vastaanotto

Fysioterapiaan pääsee vain ajanvarauksella. Voit varata oma-aloitteisesti ajan neuvontaan fysioterapeutin vastaanotolle esim. tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi. Leikkausten ja vammojen jälkitiloissa sekä muissa vaikeissa toimintahäiriöissä fysioterapiaan edellytetään terveyskeskus- tai sairaalalääkärin lähetettä.

Ryhmät

Fysioterapiassa järjestetään erilaisia ryhmiä henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut esim. tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi, leikkauksen jälkeen tai tasapainohäiriöistä johtuen.

Ryhmiä ovat:

  • nivelongelmaisten allasryhmät
  • kuntosaliryhmät
  • painonhallintaryhmät
  • nivelrikko-ryhmä
  • tasapainoryhmä

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti arjen toiminnoista, sairastumisesta tai vammautumisesta huolimatta. 

Aikuisten toimintaterapiaan sisältyy mm. päivittäisten toimintojen ja toimintakyvyn eri osa-alueiden arviointi ja harjoittelu, pienapuvälinetarpeen kartoitus sekä yläraajaortoosien valmistus.

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen ikätason mukaista toimintaa arvioimalla lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla ja lapsen toimintakykyä arjessa. Mielekkään toiminnan avulla harjoitellaan ja kehitetään motorisia, kognitiivisia ja psykososiaalisia valmiuksia ja taitoja sekä tuetaan lapsen itsesäätelyn ja toiminnanohjailun valmiuksien kehittymistä. Lapsi voi ohjautua toimintaterapiaan, mikäli hänellä on haasteita esimerkiksi:

  • hieno- tai karkeamotoriikassa
  • hahmotustoiminnoissa tai kynätyöskentelyssä
  • omatoimisuus-, yhteistyö- tai leikkitaidoissa
  • aistisäätelyssä
  • keskittymisessä tai tarkkaavaisuudessa, mikäli lisäksi on jotain edellä mainituista oireista

Toimintaterapia voi toteutua asiakkaan kotiympäristössä, päivähoidossa/koulussa tai terveyskeskuksessa. Asiakas ohjautuu toimintaterapiaan neuvolan, lääkärin tai muun erityistyöntekijän lähetteellä.

 

 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot


Virtain fysioterapia ja apuvälinelainaus

Sairaalantie 1, 34800 Virrat, puh. 03 3341 1600
Puhelinaika ma-to klo 8-8.30 ja 11-11.30


Ruoveden fysioterapia ja apuvälinelainaus

Ruovedentie 56, 34600 Ruovesi, puh. 03 3341 1700
Ajanvaraus arkisin klo 8-9.30


Toimintaterapia Virrat/Ruovesi,
puh 044 715 1125

Sairaalantie 1, 34800 VIRRAT