Lääkärin stetoskooppi

Sairaankuljetus

Terveydenhuoltolain mukaan vastuu ensihoidon järjestämisestä on siirtynyt kunnilta sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirissä ensihoitopalveluita koordinoi Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteyteen perustettu Ensihoitokeskus. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on järjestää ensihoitolääkäripäivystys, huolehtia kiireellisen ja kiireettömän ensihoidon järjestämisestä sairaanhoitopiirin alueella sekä Taysin erityisvastuualueella, käytännön potilasohjauksesta sekä tietyistä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkkoon ja kenttätietojärjestelmään liittyvistä tehtävistä. Ensihoitokeskus koordinoi myös erityisvastuualueen lääkärihelikopteritoimintaa.

Virrat-Ruovesi -alueen ensihoidon ja sairaankuljetuksen hoitaa PSHP kahdella ambulanssilla. Ambulanssi on valmiudessa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Ambulanssissa on mm. seuraavat hoito- ja tutkimusvälineet:

  • 12-kytkentäinen EKG-laite, jolla voidaan tarvittaessa lähettää sydänfilmi lääkärille tutkittavaksi (fax)
  • Sydämen ulkoinen tahdistin
  • Infuusioruiskupumppu lääkkeiden tarkkaan annosteluun
  • Muut tavanomaiset sairaankuljetus- ja ensihoitovälineet

Ambulanssissa työskentelee terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt (sairaanhoitaja, lähihoitaja-ensihoito). Henkilöstöllä on koulutus ja tarvittava välineistö hoidon aloittamiseen jo potilaan luona.

Ambulanssikuljetuksen kustannukset potilaalle ovat 25 € (Kansaneläkelaitoksen määräämä sairaankuljetuksen omavastuu).

Sairaustapauksissa ja onnettomuustilanteissa hätäilmoitus tulee tehdä yleiseen hätänumeroon 112.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa