Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on

  • oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhuolto
  • terveysneuvonta
  • lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen sekä
  • koulujen ja oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta.

Terveydenhoitaja tapaa koululaiset vuosittain. Laaja terveystarkastus tehdään 1.-, 5.- ja 8.-luokalla. Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen terveydestä ja hyvinvoinnista. Myös lapsen koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyviä asioita pohditaan. Huoltajat kutsutaan mukaan lapsen laajaan terveystarkastukseen ja heidän osallistumisesta on erittäin tärkeää. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu myös koululääkärin tarkastus.

Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat koululla terveydenhoitaja ja lääkäri. Vanhemmat voivat myös ottaa suoraan yhteyden terveydenhoitajaan koululaisen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Koululainen voi tarvittaessa hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuollossa toisen asteen opiskelijat terveydenhoitaja tapaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja lukiossa toisena opiskeluvuotena.

Psykiatrinen sairaanhoitaja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä on tarjota kouluympäristössä matalan kynnyksen luottamuksellista tukea ja keskusteluapua lapsen tai nuoren erilaisissa elämäntilanteissa erityisesti mielenterveystyön näkökulmasta. Psykiatrisen sairaanhoitajan työ painottuu psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, hän arvioi hoidon tarvetta ja tarvittaessa ohjaa hoidon piiriin.

Vastaanotolle hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi mielialan muutos, ahdistuneisuus, perheessä tapahtuneet muutokset tai menetykset sekä erilaiset fyysiset oireet.

Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii pääasiallisesti yläkoululaisten ja sitä vanhempien opiskelijoiden kanssa, mutta on tarvittaessa käytettävissä myös alakoululaisille.

Vastaanotolle lapsi/nuori ohjautuu esimerkiksi terveydenhoitajan kautta, koululääkäriltä, lapsen/nuoren tai perheen yhteydenoton perusteella tai opiskeluhuollon tukitoimena.

Lähetettä ei tarvita.

Tapaamiset tapahtuvat pääsääntöisesti ajanvarauksella.

Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistuu yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön ja on tarvittaessa mukana opiskeluhuollon tapaamisissa sekä hän tekee yhteistyötä kodin, koulun, terveystoimen, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot


Osastonhoitaja 044 715 3235

Koulupsykologi 044 715 1571, Ruovesi ma-ti ja Virrat ke-pe

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Virrat

Rantatien alakoulu, kyläkoulut 03 485 1424
Yläkoulu ja lukio 03 485 1435
Ammatillinen koulutus 03 485 1435
Sairaanhoitaja 044 715 1426


Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Ruovesi

Keskustan koulut, Pekkalan koulu 03 486 1263
Visuveden koulu 03 485 1435
Psykiatrinen sairaanhoitaja (paikalla ke ja pe) 044 787 1376