Lääkärin stetoskooppi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on

  • oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhuolto
  • terveysneuvonta
  • lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen sekä
  • koulujen ja oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta.

Terveydenhoitaja tapaa koululaiset vuosittain. Laaja terveystarkastus tehdään 1.-, 5.- ja 8.-luokalla. Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen terveydestä ja hyvinvoinnista. Myös lapsen koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyviä asioita pohditaan. Huoltajat kutsutaan mukaan lapsen laajaan terveystarkastukseen ja heidän osallistumisesta on erittäin tärkeää. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu myös koululääkärin tarkastus.

Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat koululla terveydenhoitaja ja lääkäri. Vanhemmat voivat myös ottaa suoraan yhteyden terveydenhoitajaan koululaisen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Koululainen voi tarvittaessa hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuollossa toisen asteen opiskelijat terveydenhoitaja tapaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja lukiossa toisena opiskeluvuotena.

Psykiatrinen sairaanhoitaja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä on tarjota kouluympäristössä matalan kynnyksen luottamuksellista tukea ja keskusteluapua lapsen tai nuoren erilaisissa elämäntilanteissa erityisesti mielenterveystyön näkökulmasta. Psykiatrisen sairaanhoitajan työ painottuu psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, hän arvioi hoidon tarvetta ja tarvittaessa ohjaa hoidon piiriin.

Vastaanotolle hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi mielialan muutos, ahdistuneisuus, perheessä tapahtuneet muutokset tai menetykset sekä erilaiset fyysiset oireet.

Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii pääasiallisesti yläkoululaisten ja sitä vanhempien opiskelijoiden kanssa, mutta on tarvittaessa käytettävissä myös alakoululaisille.

Vastaanotolle lapsi/nuori ohjautuu esimerkiksi terveydenhoitajan kautta, koululääkäriltä, lapsen/nuoren tai perheen yhteydenoton perusteella tai opiskeluhuollon tukitoimena.

Lähetettä ei tarvita.

Tapaamiset tapahtuvat pääsääntöisesti ajanvarauksella.

Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistuu yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön ja on tarvittaessa mukana opiskeluhuollon tapaamisissa sekä hän tekee yhteistyötä kodin, koulun, terveystoimen, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot


Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Virrat

Terveydenhoitaja, Virtain yhtenäiskoulu 0-5 luokat, Liedenpohjan, Killinkosken ja Kotalan koulu 044 715 1424
Terveydenhoitaja, Virtain yhtenäiskoulu 6-9 luokat, Vaskiveden koulu, lukio ja ammatillinen koulutus 044 715 1435
Sairaanhoitaja 044 715 1426

Koulupsykologi (Virtain kaupunki) 044 715 1571

Koulukuraattori (Virtain kaupunki) 044 715 2486


Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Ruovesi

Terveydenhoitaja, yhtenäiskoulu ja kyläkoulut 044 787 1263
Terveydenhoitaja lukio 044 787 1376

Sairaanhoitaja  044 787 1376

Koulukuraattori (Ruoveden kunta) 044 787 1453

 

Ennaltaehkäisevien palveluiden esimies 044 715 3235