Mielenterveys- ja päihdeyksiköt Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella
 

Mielenterveys- ja päihdeyksiköt Virroilla ja Ruovedellä ovat psykiatrisia avohoitoyksiköitä, jotka tarjoavat pääasiallisesti apua 18-65 -vuotiaille mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Kouluikäisten ja opiskelijoiden hoito tapahtuu koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Yli 65-vuotiaiden hoidon koordinoinnista vastaa ikäihmisten palveluiden asiakasohjaaja.

Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat mielialaoireilut, ahdistuneisuus, erilaiset elämäntilannekriisit, persoonallisuusongelmat, psykoosisairaudet sekä riippuvuussairaudet.

Mielenterveys- ja päihdeyksiköt eivät tarjoa akuuttihoitoa, vaan kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa tulee ensisijaisesti hakeutua lähimmän terveyskeskuksen päivystykseen tai soittaa hätänumeroon 112.

Mielenterveys- ja päihdeyksikköön voi hakeutua hoitoon lääkärin, hoitajan tai muun ammattihenkilön lähetteellä, josta tulisi ilmetä hoitoon ohjaukseen syy ja siihen astiset hoidolliset toimenpiteet. Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun potilas on ottanut yhteyttä terveyskeskukseen, mikäli arviota ei ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoitoon voi hakeutua myös matalan kynnyksen palveluiden kautta ilman lähetettä:

  • Päihdehoitajan vastaanotto Ruovedellä tiistaisin ja Virroilla torstaisin klo 10-12 terveyskeskuksen poliklinikalla ilman ajanvarausta
  • Avoin ryhmä Virroilla ja Ruovedellä maanantaisin klo 10-12 uusille asiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Tavoitteena on, että asiakas ja asiakkaan perhe saa hoitoa, tukea ja ohjausta niin, että asiakas toipuu ja kuntoutuu normaaliin arkeensa mahdollisimman pian. Hoito tapahtuu vastaanottokäynteinä, kotikäynteinä tai asiakas voi osallistua ryhmätoiminnan tarjoamiin ryhmiin.

Asiakkaan vastuunotto ja sitoutuminen omaan hoitoonsa ovat edellytyksenä hoidon onnistumiselle. Kahden peruuttamattoman käynnin jälkeen hoitosuhde voidaan tilanteesta riippuen laittaa tauolle tai katkaista. Hoitoon voidaan hakeutua myöhemmin uudelleen.

Kaikki palvelut ovat täysin luottamuksellisia ja hoitokäynnit perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen.

>> Hyödyllisiä linkkejä

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Mielenterveys ja päihdeyksikkö

Esimies 044 715 2879 (puhelinaika 13-14)

Toimistosihteeri 044 715 1492 

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Virrat

Rantatie 14, 34800 VIRRAT

Sairaanhoitaja 044 715 3323 (puhelinaika 13-14)
Sairaanhoitaja 044 715 3324 (puhelinaika 13-14)     


Ryhmätoiminta
Sairaanhoitaja044 715 3320 (puhelinaika klo 8-9, viranomaiset klo 12.30-13.00)
Mielenterveyshoitaja 044 7151491   (puhelinaika klo 8-9, viranomaiset klo 12.30-13.00)  


Puhelinajan ulkopuolella voit jättää soittopyynnön viestillä tai sähköpostilla.
  

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Ruovesi
Ruovedentie 56, 34600 RUOVESI


Sairaanhoitaja 044 787 1269 (puhelinaika klo 13-14)
Sairaanhoitaja 044 715 2879 (puhelinaika klo 13-14


Ryhmätoiminta
Sairaanhoitaja044 7871376 (puhelinaika klo 8-9, viranomaiset klo 14-15)
Lähihoitaja 044 787 1377 (puhelinaika klo 8-9, viranomaiset klo 14-15)


Puhelinaikojen ulkopuolella voit jättää soittopyynnön viestillä tai sähköpostilla.
 

>> Hyödyllisiä linkkejä