Mielenterveys- ja päihdeyksiköt Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella
 

Keiturin Soten mielenterveys- ja päihdeyksiköllä on toimipisteet Virroilla ja Ruovedellä. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö on psykiatrinen avohoitoyksikkö, joka tarjoaa apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin pääasiallisesti 18-65-vuotiaille.  Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto vastaa kouluikäisten ja opiskelijoiden hoidosta. 

Asiakkaat ohjautuvat mielenterveys- ja päihdeyksikköön lääkärin, hoitajan tai muun ammattihenkilön lähetteen tai matalan kynnyksen palvelujen kautta. Akuuttihoitoa vaativat tilanteet hoituvat lähimmän terveyskeskuksen tai hätäkeskuksen (hätänumero 112) kautta.

Henkilöstö

Yksiköissä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. He tekevät vastaanottotyötä, kotikäyntejä ja järjesteävät ryhmätoimintaa. Yksikössä on myös oma sihteeri.

Lisäksi yksiköt tuottavat palvelua koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon molemmilla paikkakunnilla. Virtain toimipisteessä työskentelee psykologi, joka palvelee myös Ruoveden asiakkaita.

Molemmissa toimipisteissä on psykiatrin lähi- ja etävastaanotot.

Matalan kynnyksen palveluja on tarjolla

Asiakas voi itse olla puhelimitse tai s-postitse yhteydessä matalalla kynnyksellä kokiessaan tarvetta mielenterveys- tai päihdepalveluille.

Yksikön tavoite ja toimintaperiaate

Yksikön tavoitteena on, että asiakas ja asiakkaan perhe saa hoitoa, tukea ja ohjaus siten, että kuntoutuminen normaaliin arkeen tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Yksikön palvelut ovat täysin luottamuksellisia. Yhteistyössä asiakkaan kanssa laaditaan tavoitteet, joiden avulla asiakasta sitoutetaan hoitoon ja vastuunottoon omasta tilanteestaan. Hoidon kokonaisvaltaisuutta varnistetaan tarvittaessa verkostoyhteystyöllä. Hoitokäynnit perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen.

Tilanteesta riippuen asiakassuhde voidaan tauottaa tai päättää kahden peruuttamattoman ajan jälkeen, jolloin asiakas halutessaan hakeutuu itse uudelleen hoidon piiriin.

>> Hyödyllisiä linkkejä

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot


Mielenterveys ja päihdeyksiköt Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella

* Esihenkilö Katri Kaasinen 044 787 1275 (puhelinaika 12.30-13)

* Toimistosihteeri 044 715 1492 

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Virrat

Rantatie 14, 34800 VIRRAT

* Sairaanhoitaja Tanja Vuorenmaa-Malabanan 044 715 3323 (puhelinaika 12.30-13)
* Sairaanhoitaja Minna Federley 044 715 3324 (puhelinaika 12.30-13)    

* Sairaanhoitaja Sari Vähä-Jussila 044 715 3320 (puhelinaika klo 12.30-13)
* Mielenterveyshoitaja Jaana Leinonen 044 715 1491   (puhelinaika klo 12.30-13)  

Koulu ja opiskelijaterveydenhuollossa Virroilla sairaanhoitaja Taina Puumala 044 715 1426

 

Puhelinajan ulkopuolella voit jättää soittopyynnön viestillä tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi).
  

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Ruovesi
Honkalantie 10, 34600 RUOVESI


* Sairaanhoitaja Suvi-Maria Perälä 044 787 1269 (puhelinaika klo 12.30-13)
* Sairaanhoitaja Greta Ylä-Mononen 044 787 1376, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ke-pe.
* Lähihoitajahoitaja Miia Ruohoniemi 044 715 2879 (puhelinaika klo 12.30-13)

* Lähihoitaja Merja Viitanen 044 787 1377 (puhelinaika klo 12.30-13)


Puhelinaikojen ulkopuolella voit jättää soittopyynnön viestillä tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@keiturinsote.fi).