Kehitysvammapalvelut Virroilla ja Ruovedellä

Kehitysvammapalvelut 

Kehitysvammapalveluissa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta.

Kehitysvammapalveluihin kuuluu autetun, ohjatun ja tuetun asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan järjestäminen.

Asiakkaita ja perheitä voidaan tukea kotihoidonohjauksella ja tilapäishoidon jaksoilla. Palvelut voidaan toteuttaa omana toimintana tai ostopalveluna.

Kehitysvammapalveluihin hakeutuminen, palveluohjaus

Kehitysvammaisille ihmisille suunnattujen palvelujen piiriin haetaan ottamalla yhteyttä kehitysvammaisten palveluohjaajaan.

Asumispalvelut Virrat

Louhenrinteen ryhmäkoti

Louhenrinteen ryhmäkoti

Louhenrinteen ryhmäkoti tarjoaa autettua asumista 15 asiakkaalle.

Louhela

Louhela tarjoaa ohjattua asumista 10 asiakkaalle.

Asumispalvelut Ruovesi

Ruhalankoti

Ruhalankoti

Ruhalankoti tarjoaa 12 autettua asumispaikkaa ja yhden tukiasunnon.

Toimintakeskus Ahjo, Virrat

Toimintakeskus Ahjo

Toimintakeskus Ahjo tarjoaa kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa sekä avotyön ohjausta.

Toimintakeskus Ahjo on myös Facebookissa.

Kotihoidonohjaus

Kotihoidonohjaus on tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen. Tavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden ja koko perheen elämänhallinnan lisääminen.

Vammaispalveluiden tilapäinen perhehoito

Tilapäinen ympärivuorokautinen perhehoito on tarkoitettu kotona asuvalle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee kodin ulkopuolista lyhytaikaista hoitoa. Kehitysvammaisten perhehoidon koordinoi KeiPe-yksikkö.

Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikan palvelut (mm. tarvittavat kuntoutussuunnitelmat, psykologin ja lääkärin lausunnot) hankitaan ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa

Yhteystiedot

Kehitysvammapalvelut


Louhenrinteen ryhmäkoti
(ympärivuorokautinen yksikkö)
Louhenkatu 2, 34800 Virrat
Hoitajat puh. 044 715 1406

Louhela (ohjattu)
Louhenkatu 6, 34800 Virrat
Hoitajat puh. 044 715 1405

Kehitysvammapalveluiden esimies puh. 044 715 2077
Apulaisosastonhoitaja puh. 044 715 3803


Ruhalankoti

Honkalantie 7 K, 34600 Ruovesi
Asumispalveluiden esimies puh. 044 787 1397
Apulaisosastonhoitaja puh. 044 715 3803
Hoitajat puh. 044 787 1387


Toimintakeskus Ahjo

Ahjolantie 5, 34800 Virrat
Ohjaajat puh. 044 715 1400

Kehitysvammapalveluiden esimies puh. 044 715 2077
Apulaisosastonhoitaja puh. 044 715 3803


Kotihoidonohjaus

Kotihoidonohjaaja puh. 044 715 1402


Kehitysvammaisten palveluohjaus

Sosiaaliohjaaja
puh. 044 715 1401