Lääkärin stetoskooppi

Neuvolapalvelut

Neuvolatoiminnan tarkoitus on väestön terveyden edistäminen. Se on terveydenhoitajien ja lääkäreiden antamaa terveydenhoitopalvelua eri ikäryhmille. Palveluihin kuuluu terveyttä edistävä neuvonta, terveystarkastukset, rokotukset ja terveydentilan seuranta ja arviointi elämän eri vaiheissa. 

Aikuisneuvola

Arkisin ajanvarauksella neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla: rokotukset, rokotusneuvonta, korvahuuhtelut, injektiohoidot, terveystarkastukset, työttömien terveystarkastukset, kuulotutkimus lääkärin lähetteellä, kutsuntatarkastukset ja ajanvaraukset ravitsemusterapiaan.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tavoitteena on seurata jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempia lapsen kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Määräaikaisiin terveystarkastuksiin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat tarkastukset sekä tarvittaessa tukipalveluihin ohjaaminen. Rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti.

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnitteluneuvolan perustehtävänä on raskauden ehkäisyneuvonta ja seksuaaliterveyskasvatus. Tavoitteena on auttaa asiakkaita ajoittamaan raskaudet toivomallaan tavalla, löytää kullekin asiakkaalle paras mahdollinen ehkäisymenetelmä, huomioida ihmissuhde- ja sukupuolikasvatukseen sekä seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset. Perhesuunnitteluneuvolan palveluita voivat käyttää myös Virroilla ja Ruovedellä asuvat opiskelijat.

Ehkäisyneuvontaa annetaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Koulun terveydenhoitaja voi aloittaa hormonaalisen ehkäisyn terveelle nuorelle.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan asiakkaaksi on hyvä hakeutua heti raskauden alettua, kun raskaustesti on positiivinen. Testin voi tehdä itse tai sen voi teettää terveyskeskuksen laboratoriossa äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa.

Äitiysneuvolassa huolehdimme äidin, syntyvän lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista sekä olemme tukena vanhemmuuteen valmistautumisessa. Toimintamme tarkoituksena on seurata raskauden kulkua, äidin ja lapsen terveyttä uhkaavia vaaroja sekä edistää terveiden elämäntapojen omaksumista. Myös isät ovat tervetulleita neuvolakäynneille.

Ohje puolison läsnäolosta neuvolassa koronavirusepidemiakaudella raskauden aikana:
Puolison läsnäolo on sallittu mikäli pariskunta asiaa harkittuaan pitää sitä valttämättömänä, esim. raskauskomplikaatiotapauksissa. Puolison on oltava täysin terve.
Raskaana olevien käynnit ja alle 1 vuotiaat käyvät neuvolassa normaalisti kun ovat terveenä.

Perheneuvola

Perheneuvolasta saa apua ja tukea lapsen kasvattamiseen, kehityksen tukemiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun on huolia lapsen käyttäytymiseen, kehitykseen tai mielialaan liittyen tai vanhemmuuteen tai perheen kriisitilanteeseen halutaan tukea ja apua. Apua perheneuvolasta voi hakea myös jos perheenjäsenten välillä esiintyviin ristiriitoihin tai kun harkitaan eroa tai tarvitaan apua erosta selviämiseen.

Lue lisää perheneuvolasta Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuilta.

Puheterapeutti

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Se ennaltaehkäisee, lievittää ja poistaa puheen tuottamisen ja ymmärtämisen, kielen, kommunikaation ja siihen liittyvien kielellisten taitojen, äänen, nielemisen ja syömisen sekä suun motorisia toimintahäiriöitä.

Puheterapeutti tutkii, tekee tarvittaessa suorituksen jatkotutkimukseen, laatii yksilöllisen kuntoutussuunnitelman (tarvittaessa yhteistyötahojen kanssa) sekä toteuttaa terapian (kuntoutuksen). Puheterapeutti ohjaa ja konsultoi vanhempia, omaisia sekä lähiympäristöä. Myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiotaitojen suunnittelu ja ohjaus kuuluu puheterapiaan. Puheterapeutti toimii myös alansa asiantuntijana työryhmissä ja antaa ohjausta alaansa liittyvissä asioissa.

Puheterapeutille tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähete ja maksusitoumus. Virtain terveyskeskus järjestää puheterapiaa ostopalveluna. Palveluntuottajana toimii Pohjois-Hämeen puheterapiapalvelun laillistettu puheterapeutti Riitta Simsiö-Hietaniemi, puh. 0400 498 646.

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti käy terveyskeskuksessa 1-2 päivänä kuukaudessa pitämässä vastaanottoa. Vastaanotolle pääsee joko terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Aika varataan neuvolasta, Virrat puh. 044 715 3247 (puhelinaika ma-pe klo 12-13) ja Ruovesi puh. 044 787 1224 (puhelinaika ma-pe klo 12-13) Ravitsemusterapeutin käynneistä peritään käyntimaksu täysi-ikäisiltä asiakkailta.

Diabeteshoitaja

Diabeteshoitajan työ on luonteeltaan sekä sairauksia ennaltaehkäisevää että sairauksia hoitavaa kokonaisvaltaista hoitotyötä. Ohjauksessa huomioidaan asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveydentila ja elämäntilanne. Tehtäviin kuuluu asiakkaan ohjaustyö lääkehoidossa, ravitsemushoidossa sekä liikuntahoidossa ja sairauden itsehoidossa. Verensokeriseuranta ja insuliininsäätöohjaus ovat merkittävä osa hoitoa.

Vastaanotolla huolehditaan määräaikaisten laboratoriokokeiden ohjelmoinnista ja tulkinnasta sekä jatkohoidon turvaamisesta. Diabeteshoitaja huolehtii myös diabeteshoitotarvikejakelusta. Lääkärin vastaanotolle voidaan varata aika määräaikaiskontrollikäynnille tai tarvittaessa sairauden niin vaatiessa.

Diabeteshoitaja tekee yhteistyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lääkärit, ravitsemusterapeutti ja jalkahoitaja toimivat tiiviissä yhteistyössä diabeteshoitajan kanssa. Psykologi, fysioterapiaosasto, poliklinikka, mielenterveystoimi ja vuodeosastot ovat yhteistyökumppaneita. Kotihoidossa on paljon yhteisiä asiakkaita ja kotihoito voi tarvittaessa konsultoida diabeteshoitajaa asiakkaidensa hoidossa.

Erikoissairaanhoidossa esim. diabetespoliklinikka ja aluesairaala toimittavat hoitoselosteita ja varaavat jalkahoitoaikoja perusterveydenhuollon diabeteshoitoon. Diabeetikoiden silmänpohjakuvauksen järjestelyissä diabeteshoitaja toimii yhdyshenkilönä.

Verensokeriseurannan hoitotarvikkeet ovat maksuttomia diabeetikoille.

Diabetestietoutta löytyy osoitteista: www.diabetes.fi, www.kaypahoito.fi.

Sydänhoitaja

Sydänhoitajan työ on sydän- ja verenpainepotilaiden hoidonohjaustyötä. Tehtäviin kuuluu toiminta yhdyshenkilönä erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen sydänpotilaiden välillä. Verenohennushoitoisten potilaiden Marevan-määritykset ja hoidonohjaus kuuluvat sydänhoitajan tehtäviin kahtena päivänä viikossa. Myös poliklinikan hoitajat tekevät Marevan-määrityksiä ja huolehtivat sydänpotilaiden päivystysluonteisesta hoitotyöstä ja ohjauksesta. Myös fysioterapiaosastolla on oma sydänpotilaiden hoitaja.

Tays:n sydänosastoilla hoidetuista potilaista lähetetään hoitotiedot sydänhoitajalle joko kirjallisena postitse tai sähköisenä palautteena. Sydänhoitaja kutsuu potilaat seurantakäynnille hoito-ohjeen mukaisesti.

Vastaanotolla keskustellaan sydänsairauksista ja hoitotoimenpiteistä sekä ohjelmoidaan ja tulkitaan laboratoriotutkimuksia, tehdään verenpaineseurantaa ja huolehditaan hoidon jatkuvuudesta. Tarvittaessa varataan lääkäriaikoja perusterveydenhuollon lääkärille.

Astmahoitaja

  • Astmahoitajalle pääsee ajanvarauksella
  • Lääke- ja laiteohjaukset, peff-seurannat, vuosikontrollit

Seulonnat ja joukkotarkastukset

Kohdunkaulan solumuutosten seulonta (papakoe)

Kaikki 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60- vuotiaat naiset kutsutaan kohdunkaulan syövän seulontatutkimukseen. Tutkimus on maksuton. Virrat-Ruovesi -alueen tutkimukset hoitaa Fimlab Laboratoriot Oy. Kutsu tutkimukseen lähetetään henkilökohtaisesti Fimlab Laboratoriot Oy:stä. Näyte otetaan Fimlabin toimipisteissä. Fimlab ilmoittaa tutkimustulokset asiakkaalle kirjeitse.

 

Mammografiatutkimus


Kaikki virtolaiset ja ruovesiläiset naiset saavat henkilökohtaisen kutsun mammografiaan sinä vuonna, kun he täyttävät 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ja 68 vuotta. Kukin ikäluokka kutsutaan omana ryhmänään syntymäajan mukaan. Tutkimus on maksuton.

Virrat-Ruovesi -alueen mammografiatutkimukset hoitaa Terveystalo, joka kutsuu asiakkaat oman rekisterinsä mukaan.

 

Suolistosyövän seulonta


Suolistosyövän seulonnat alkavat helmikuussa 2022. Seulontaa kutsutaan sekä miehet että naiset. Seulonta tapahtuu kahden vuoden välein ikäryhmissä 56­–74-vuotiaat. Kutsu seulontaan tulee, kun henkilö täyttää parillisia vuosia. Virrat-Ruovesi -alueen suolistosyövän seulontatutkimuksen hoitaa Fimlab Laboratoriot Oy.
Lue tiedote: Suolistosyövän seulonta

 

 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot


Neuvolapalvelut, Virrat

Sairaalantie 1, 34800 Virrat

 

Ennaltaehkäisevien palveluiden esihenkilö  044 715 3235


Aikuisneuvola Virrat


Terveydenhoitaja 044 715 3249, puhelinaika ma-pe klo 8-8.45


Terveydenhoitaja/diabeteshoitaja 044 715 3252 , puhelinaika ke-pe klo 12-13

 

Terveydenhoitaja/diabeteshoitaja 044 715 3247, puhelinaika ma-pe klo 12-13

 

Terveydenhoitaja/sydänhoitaja/diabeteshoitaja 044 032 1043 , puhelinaika ma-to klo 12-13

 

Terveydenhoitajille ja diabeteshoitajille on mahdollista varata puhelin- tai vastaanottoaika myös digitaalisesti osoitteessa: virrat.terveytesi.fi


Äitiys- ja lastenneuvola, Virrat

044 715 3246 ja 044 715 3249, puhelinaika ma-pe klo 8-8.45

 

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, Virrat

044 715 3246,  puhelinaika ma-pe klo 8-8.45

 


Neuvolapalvelut, Ruovesi

Ruovedentie 56, 34600 Ruovesi

Ennaltaehkäisevien palveluiden esihenkilö 044 715 3235

 

Aikuisneuvola, Ruovesi

Terveydenhoitaja/sydänhoitaja 044 032 1043, puhelinaika ma-to klo 12-13

 

Terveydenhoitaja/diabeteshoitaja 044 787 1224, 
puhelinaika ma-pe klo 12-13

 

Terveydenhoitajille ja diabeteshoitajalle on mahdollista varata puhelinaika myös digitaalisesti osoitteessa: virrat.terveytesi.fi


Äitiys- ja lastenneuvola

044 787 1243, ajanvaraus arkisin klo 8-9


Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola

044 787 1243, ajanvaraus arkisin klo 8-9

 

Perheneuvola Virrat ja Ruovesi

Perheneuvoja 044 715 3326

Psykologi 044 715 3322

 

Äitiys- ja lastenneuvolan esitietolomakkeet löydät täältä: lomakkeet