Neuvolapalvelut

Neuvolatoiminnan tarkoitus on väestön terveyden edistäminen. Se on terveydenhoitajien ja lääkäreiden antamaa terveydenhoitopalvelua eri ikäryhmille. Palveluihin kuuluu terveyttä edistävä neuvonta, terveystarkastukset, rokotukset ja terveydentilan seuranta ja arviointi elämän eri vaiheissa.

Aikuisneuvola

Arkisin ajanvarauksella neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla: rokotukset, rokotusneuvonta, korvahuuhtelut, injektiohoidot, terveystarkastukset, työttömien terveystarkastukset, kuulotutkimus lääkärin lähetteellä, kutsuntatarkastukset ja ajanvaraukset ravitsemusterapiaan.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tavoitteena on seurata jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempia lapsen kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Määräaikaisiin terveystarkastuksiin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat tarkastukset sekä tarvittaessa tukipalveluihin ohjaaminen. Rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti.

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnitteluneuvolan perustehtävänä on raskauden ehkäisyneuvonta ja seksuaaliterveyskasvatus. Tavoitteena on auttaa asiakkaita ajoittamaan raskaudet toivomallaan tavalla, löytää kullekin asiakkaalle paras mahdollinen ehkäisymenetelmä, huomioida ihmissuhde- ja sukupuolikasvatukseen sekä seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset. Perhesuunnitteluneuvolan palveluita voivat käyttää myös Virroilla ja Ruovedellä asuvat opiskelijat.

Ehkäisyneuvontaa annetaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Koulun terveydenhoitaja voi aloittaa hormonaalisen ehkäisyn terveelle nuorelle.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan asiakkaaksi on hyvä hakeutua heti raskauden alettua, kun raskaustesti on positiivinen. Testin voi tehdä itse tai sen voi teettää terveyskeskuksen laboratoriossa äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa.

Äitiysneuvolassa huolehdimme äidin, syntyvän lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista sekä olemme tukena vanhemmuuteen valmistautumisessa. Toimintamme tarkoituksena on seurata raskauden kulkua, äidin ja lapsen terveyttä uhkaavia vaaroja sekä edistää terveiden elämäntapojen omaksumista. Myös isät ovat tervetulleita neuvolakäynneille.

Ohje puolison läsnäolosta neuvolassa koronavirusepidemiakaudella raskauden aikana:
Puolison läsnäolo on sallittu mikäli pariskunta asiaa harkittuaan pitää sitä valttämättömänä, esim. raskauskomplikaatiotapauksissa. Puolison on oltava täysin terve.
Raskaana olevien käynnit ja alle 1 vuotiaat käyvät neuvolassa normaalisti kun ovat terveenä.

Perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvolan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja perheiden myönteistä kehitystä järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa.

Kasvatus- ja perheneuvolan keskeisin tehtävä on asiakastyö. Kasvatus- ja perheneuvola toimii myös tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja koulutoimen sekä terveydenhuollon eri yksiköiden (mm. neuvola, kouluterveydenhuolto, mielenterveystoimisto) kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvola sijaitsee Virtain terveyskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa. Tiloihin on oma sisäänkäynti. Aikoja voi varata suoraan työntekijöiltä ilman lähetettä. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Puheterapeutti

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Se ennaltaehkäisee, lievittää ja poistaa puheen tuottamisen ja ymmärtämisen, kielen, kommunikaation ja siihen liittyvien kielellisten taitojen, äänen, nielemisen ja syömisen sekä suun motorisia toimintahäiriöitä.

Puheterapeutti tutkii, tekee tarvittaessa suorituksen jatkotutkimukseen, laatii yksilöllisen kuntoutussuunnitelman (tarvittaessa yhteistyötahojen kanssa) sekä toteuttaa terapian (kuntoutuksen). Puheterapeutti ohjaa ja konsultoi vanhempia, omaisia sekä lähiympäristöä. Myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiotaitojen suunnittelu ja ohjaus kuuluu puheterapiaan. Puheterapeutti toimii myös alansa asiantuntijana työryhmissä ja antaa ohjausta alaansa liittyvissä asioissa.

Puheterapeutille tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähete ja maksusitoumus. Virtain terveyskeskus järjestää puheterapiaa ostopalveluna. Palveluntuottajana toimii Pohjois-Hämeen puheterapiapalvelun laillistettu puheterapeutti Riitta Simsiö-Hietaniemi, puh. 0400 498 646.

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti käy terveyskeskuksessa ostopalveluna 1-2 päivänä kuukaudessa pitämässä vastaanottoa. Vastaanotolle pääsee joko terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Aika varataan neuvolasta, Virrat puh. 03 485 3247 (puhelinaika ma-pe klo 12-13) ja Ruovesi puh. 03 486 1224 (puhelinaika ma-pe klo 11-12) Ravitsemusterapeutin käynneistä peritään 10 euron käyntimaksu täysi-ikäisiltä asiakkailta.

Diabeteshoitaja

Diabeteshoitajan työ on luonteeltaan sekä sairauksia ennaltaehkäisevää että sairauksia hoitavaa kokonaisvaltaista hoitotyötä. Ohjauksessa huomioidaan asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveydentila ja elämäntilanne. Tehtäviin kuuluu asiakkaan ohjaustyö lääkehoidossa, ravitsemushoidossa sekä liikuntahoidossa ja sairauden itsehoidossa. Verensokeriseuranta ja insuliininsäätöohjaus ovat merkittävä osa hoitoa.

Vastaanotolla huolehditaan määräaikaisten laboratoriokokeiden ohjelmoinnista ja tulkinnasta sekä jatkohoidon turvaamisesta. Diabeteshoitaja huolehtii myös diabeteshoitotarvikejakelusta. Lääkärin vastaanotolle voidaan varata aika määräaikaiskontrollikäynnille tai tarvittaessa sairauden niin vaatiessa.

Diabeteshoitaja tekee yhteistyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lääkärit, ravitsemusterapeutti ja jalkahoitaja toimivat tiiviissä yhteistyössä diabeteshoitajan kanssa. Psykologi, fysioterapiaosasto, poliklinikka, mielenterveystoimi ja vuodeosastot ovat yhteistyökumppaneita. Kotihoidossa on paljon yhteisiä asiakkaita ja kotihoito voi tarvittaessa konsultoida diabeteshoitajaa asiakkaidensa hoidossa.

Erikoissairaanhoidossa esim. diabetespoliklinikka ja aluesairaala toimittavat hoitoselosteita ja varaavat jalkahoitoaikoja perusterveydenhuollon diabeteshoitoon. Diabeetikoiden silmänpohjakuvauksen järjestelyissä diabeteshoitaja toimii yhdyshenkilönä.

Verensokeriseurannan hoitotarvikkeet ovat maksuttomia diabeetikoille.

Diabetestietoutta löytyy osoitteista: www.diabetes.fi, www.kaypahoito.fi.

Sydänhoitaja

Sydänhoitajan työ on sydän- ja verenpainepotilaiden hoidonohjaustyötä. Tehtäviin kuuluu toiminta yhdyshenkilönä erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen sydänpotilaiden välillä. Verenohennushoitoisten potilaiden Marevan-määritykset ja hoidonohjaus kuuluvat sydänhoitajan tehtäviin kahtena päivänä viikossa. Myös poliklinikan hoitajat tekevät Marevan-määrityksiä ja huolehtivat sydänpotilaiden päivystysluonteisesta hoitotyöstä ja ohjauksesta. Myös fysioterapiaosastolla on oma sydänpotilaiden hoitaja.

Tays:n sydänosastoilla hoidetuista potilaista lähetetään hoitotiedot sydänhoitajalle joko kirjallisena postitse tai sähköisenä palautteena. Sydänhoitaja kutsuu potilaat seurantakäynnille hoito-ohjeen mukaisesti.

Vastaanotolla keskustellaan sydänsairauksista ja hoitotoimenpiteistä sekä ohjelmoidaan ja tulkitaan laboratoriotutkimuksia, tehdään verenpaineseurantaa ja huolehditaan hoidon jatkuvuudesta. Tarvittaessa varataan lääkäriaikoja perusterveydenhuollon lääkärille.

Astmahoitaja

  • Astmahoitajalle pääsee ajanvarauksella
  • Lääke- ja laiteohjaukset, peff-seurannat, vuosikontrollit

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot


Virtain terveyskeskus

Sairaalantie 1, 34800 Virrat

Osastonhoitaja 044 715 3235


Aikuisneuvola

Terveydenhoitaja  03 485 3249 (puhelinaika ma-pe klo 12-13)

Terveydenhoitaja/diabeteshoitaja 03 485 3252 *

Terveydenhoitaja/diabeteshoitaja 03 485 3247 *
* Puhelinaika ja ajanvaraus arkisin klo 12-13
Diabetestarvikkeiden jakelu keskiviikkoisin ilman ajanvarausta klo 8-11.15


Kuulokojeyhdyshenkilö 044 715 1532

ti klo 13-14 ilman ajanvarausta, muulloin ajanvarauksen kautta


Äitiys- ja lastenneuvola 03 485 3246

Puhelinaika ma-pe klo 8-8.45

 

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola 03 485 3246
Ajanvaraus arkisin klo 8-8.45

 


Ruoveden terveyskeskus

Ruovedentie 56, 34600 Ruovesi

Osastonhoitaja 044 715 3235


Aikuisneuvola
Terveydenhoitaja 03 485 3249 (puhelinaika ma-pe  klo 12-13)

Diabetes-/sydänhoitaja 03 486 1224
Puhelinaika ja ajanvaraus ma-pe klo 11-12
Diabeteshoitotarvikejakelu torstaisin klo 14-15.30 ilman ajanvarausta.


Kuulokojeyhdyshenkilö 03 486 1232

ti klo 9-11 ilman ajanvarausta, muulloin ajanvarauksen kautta


Äitiys- ja lastenneuvola 03 486 1243

Ajanvaraus arkisin klo 8-9


Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola 03 486 1243

Ajanvaraus arkisin klo 8-9

 

Perheneuvola

Sonja Hakari perheneuvoja

044 715 3326

Bettina Tavinen psykologi

044 715 3322