Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa (T3-luku) kesäkuu 2020

HOITOON PÄÄSY TERVEYSKESKUKSESSA

Potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen jokopuhelimitse tai käymällä terveysasemalla. Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan hoidon tarpeenarviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa). Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää.

Potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta. Erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa
3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä.
Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajanodotusaikaa kuvaava T3-luku.


Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa