Hoitoon pääsy terveyskeskuksessa

Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

Kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaavan T3-luku lasketaan T3-mittausohjeen mukaan.