Ikäihmisten palveluneuvonta ja asiakasohjaus aloitti toimintansa

Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alueella otettiin lokakuun alussa käyttöön ikäihmisten neuvontapuhelin/palveluneuvonta ja samalla alkoi myös uutena palveluna ikääntyneiden asiakasohjaus. Palveluneuvonta ja asiakasohjaus ovat osa Ikäneuvo-hanketta. Hankkeessa kehitetään Pirkanmaalle yhteinen ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Työtä helpottavat hankkeessa luotavat Pirkanmaan yhteiset ikäihmisten palvelujen kriteerit.

Ikääntyneiden palveluneuvonta

Palveluneuvonnan numeroon voi soittaa kaikissa ikäihmisiin liittyvissä asioissa, niin pienissä kuin isoissa arjen pulmissa. Sieltä voi kysyä mm. mistä saa kotiin siivousapua tai vaikkapa lähialueen harrastusmahdollisuuksista. Samasta numerosta saa apua myös silloin, kun on huolissaan omasta tai iäkkään läheisen kotona pärjäämisestä.

Palveluneuvonnasta saa tietoa sekä yksityisistä että oman kunnan julkisista palveluista. Tästä tarjonnasta voi valita itselleen ja kukkarolleen sopivat palvelut yhdessä asiakasohjaajan kanssa. Tarvittaessa asiakas ohjataan kotihoidon piiriin.

Ikääntyneiden asiakasohjaus

Ikääntyneiden asiakasohjaus on asiakkaan kuuntelua ja hänen ohjaamistaan sellaisten palveluiden piiriin, jotka häntä parhaiten auttavat. Tavoitteena on, että asiakas saa ohjauksen, neuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin sekä koordinoinnin yhden oven periaatteella. Asiakasohjaaja toimii asiakkaan äänenä ja rinnalla kulkijana muuttuvissa tilanteissa monimuotoisessa palveluverkostossa. Hän auttaa myös eri tukimuotojen kartoittamisessa ja hakemisessa. Asiakasohjauksen tavoitteena on luoda eheä hoitopolku, joka ei katkea esim. asiakkaan joutuessa sairaalaan eikä sieltä kotiutuessa.

Asiakasohjaus on taho, joka kokoaa ja koordinoi asiakkaan palvelut ja on hänen tukenaan. Apua saa puhelimitse ja/tai kotikäynnillä, jolloin kartoitetaan palvelujen tarve.  Asiakasohjaus on maksutonta ja tarkoitettu kaikille ikäihmisille.

Palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen puh. 044 715 1354 (Arkisin klo 9.00 - 15.00)

Lisätietoja antaa yhteistoiminta-alueen asiakasohjaaja Hanna-Leena Simonen 044 715 1354 tai niitä voi kysyä sähköpostiosoitteesta asiakasohjaus@keiturinsote.fi.