Influenssarokotukset ovat käynnistyneet Pirkanmaan kunnissa

Asetusmuutoksen vuoksi vakavalle influenssalle alttiin lähipiiri saa maksuttoman influenssarokotuksen aiempaa harvemmin

 

Useissa Pirkanmaan kunnissa on käynnistetty riskiryhmien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan maksuttomat influenssarokotukset.

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.

Maksuttoman influenssarokotteen saavat kaikki vakavalle influenssalle alttiit, eli 

·         65 vuotta täyttäneet 
·         6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset
·         raskaana olevat naiset
·         sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.

Lisäksi influenssarokotteen saavat maksutta myös 

·         varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
·         henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa
·         potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon työntekijät
·         tietyt henkilöt vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiristä.

 

Lähipiirin rokotukset

Aiemmin influenssarokotuksen ovat kansallisen rokotusohjelman kautta saaneet paitsi sairautensa vuoksi influenssan riskiryhmään kuuluvat myös vakavalle influenssalle alttiiden ihmisten lähipiiri. Rokotus on ollut näille ryhmille maksuton.

STM on muuttanut influenssarokotuksia koskevaa asetusta (148/2017), jossa on tiukennettu lähipiirin määritelmää. THL suosittelee influenssarokotetta kaikille ikääntyneiden lähipiiriin kuuluville, mutta asetusmuutoksen takia osa niistä henkilöistä, jotka ovat aiemmin saaneet maksuttoman rokotuksen, joutuvat nyt kustantamaan rokotteen itse.  Asetusmuutoksella varmistetaan, että kansallisen rokotusohjelman maksuttomat influenssarokotteet saadaan varmasti riittämään suurimmassa riskissä oleville.


THL on määritellyt kaksi ryhmää, joiden perusteella lähipiirin maksutonta rokotusta arvioidaan (ks selventävä taulukko alla). Näitä ryhmiä ovat vakavalle influenssalle alttiit henkilöt ja vakavalle influenssalle erityisen alttiit henkilöt. Vakavalle influenssalle erityisen alttiit ovat keskimäärin vakavasti sairaita henkilöitä, kun taas vakavalle influenssalle alttiiden ryhmässä on myös lievempiä kroonisia sairauksia. Näihin ryhmiin kuuluville tarjotaan kaikille influenssarokotuksia, mutta lähipiirin osalta ainoastaan vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri saa maksuttoman rokotteen. Vakavalle influenssalle alttiin ihmisen lähipiiri saa maksuttoman rokotteen, jos vakavalle influenssalle altista henkilöä itseään ei voida rokottaa allergian takia.

Maksuton influenssarokotus annetaan lähipiirille, joka on toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen ihmiseen. Toistuvasti läheisessä kontaktissa oleviksi luetaan esimerkiksi ne ihmiset, jotka asuvat vakavalle taudille erityisen alttiin ihmisen kanssa samassa taloudessa tai ovat heidän kanssaan läheisessä kontaktissa viikoittain. Jos säännöllistä lähikontaktia ei ole, lähipiirille suositeltu rokote ei ole maksuton. Tällöin rokotteen voi hankkia reseptillä apteekista ja sen voi pistättää esimerkiksi terveysasemilla.

Nämä kaksi ryhmää, vakavalle influenssalle erityisen alttiit ja vakavalle influenssalle alttiit on määritelty THL:n ohjeessa.

Vakavalle influenssalle alttiiden, vakavalle influenssalle erityisen alttiiden ja lähipiirin määrittely (THL).


Esimerkiksi 65 vuotta täyttäneen lähipiiri ei saa enää maksutonta rokotetta, jos 65 vuotta täyttänyt on hyväkuntoinen eikä hänellä ole vakavia sairauksia. Myöskään astmaa tai diabetesta sairastavan lähikontakti ei saa tänä vuonna maksutonta rokotusta, ellei astman ja diabeteksen lisäksi ole muita vakavia sairauksia tai yleistynyttä huonokuntoisuutta. Lähipiiriltä edellytetään myös tosiasiallista, läheistä kontaktia.

 

Influenssa- ja koronarokotteen voi ottaa samanaikaisesti

Jos on saamassa ensimmäistä, toista tai kolmatta koronarokotetta, influenssarokotteen ja koronarokotteen voi ottaa samanaikaisesti. Rokotusten järjestämisessä saattaa kuitenkin olla kuntakohtaisia eroja, siksi kannattaa seurata kuntien tiedotusta rokotusten järjestämisestä kuntien tiedotuskanavilta.