Joditablettien maksuton jakelu raskaana oleville sekä alle 3-vuotiaille

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa ja siihen varautumisessa 11.10.2022. Valtakunnallisen ohjeen mukaisesti alle 3-vuotiaiden ja raskaana olevien joditablettien jakelu tapahtuu neuvoloiden toimesta. Pirkanmaan hyvinvointialueella on aloitettu maksuton joditablettien jakelu neuvoloissa kesäkuussa.

 

Joditablettien jakelu

Pirkanmaalla joditablettien jakelu järjestetään neuvolakäyntien yhteydessä. Raskaana olevat saavat joditabletit itselleen ja syntyvälle lapselleen samalla kertaa. Lastenneuvoloiden kautta jakelu tapahtuu alle 3-vuotiaille seuraavan neuvolakäynnin yhteydessä. Osalla seuraavaan neuvolakäyntiin on pitkä aika, jonka vuoksi järjestetään myös erillisiä joditablettien jakelupäiviä syksylle.

 

Nykyisten ohjeiden mukaan alle 40-vuotiaiden kehotetaan varaamaan joditabletteja. Neuvola jakaa joditabletteja raskaana oleville sekä alle 3-vuotiaille. Muiden perheenjäsenten mahdolliset joditabletit hankitaan omakustanteisesti apteekista. Aikuisten joditabletteja ei saa antaa alle 3-vuotiaille.

 

Joditabletti otetaan vain viranomaisten ohjeiden mukaan säteilyvaaratilanteissa. Tilanne, jossa joditabletteja tarvittaisiin, on erittäin harvinainen.