Vierailuihin liittyvä kehotuskielto ikäihmisten-/kehitysvammayksiköille

Kehotuskielto ikäihmisten-/kehitysvammayksiköille

· Omaisten vierailuja yksiköissä rajoitetaan siten, että asiasta sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa.
· Mikäli vierailu on perusteltua, henkilökunta varmistaa vierailijan terveydentilan, ohjaa omaisen huoneeseen ja sieltä pois.
· Yksi vierailija kerrallaan.
· Kaikki muut vierailut kielletään koskien terveydenhuollon osastoja ja kaikkia hoitokoteja.
· Mikäli hoitokodin yhteydessä on avoin ruokala tms., tulee se sulkea tartuntatautilain perusteella suojaamaan asukkaita.
· Ulkopuoliset muut tahot, esim. tavaratoimittajat: tuotteet jätetään toimintayksikön ulkopuolelle, josta henkilökunta noutaa tavarat sovitusti.


Tämä suositus /määräys on voimassa 30.6.2020 saakka tai kunnes toisin määrätään.

Hallintolääkäri 

Timo Leppäharju

Virtain kaupunki