Kiireettömän ajan saaminen hammashoitoon ruuhkautunut Virroilla

Virtolaiselle potilaalle voidaan tarjota 1.11.2021 alkaen kiireettömään hammashoitoon aikaa myös Ruovedelle, jolloin asiakas pääsee nopeammin hoitoon. Pyydämme potilaita huomioimaan, että hoitotakuun määräaikaa ei tarvitse noudattaa, jos potilas kieltäytyy nopeimmasta tarjotusta ajasta. Tällöin hän valitsee hoidon omassa terveyskeskuksessa tiedostaen, että hoitoon pääseminen voi tämän takia pitkittyä. Kieltäytyminen kirjataan potilasasiakirjoihin.

Jos asiakkaalla on oikeus käyttää Kela-taksia terveydellisten syiden tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, kyydin voi tilata Pirkanmaan Kela-taksin numerosta 0800 98811. Selvitys taksinkäyttöoikeudesta kerrotaan tilauksen yhteydessä.

Jonon purku tapahtuu siten, että hammashoidosta otetaan yhteyttä potilaaseen puhelimitse tai kirjeitse. Puhelinliikenteen tukkeutumisen välttämiseksi pyydämme, että jonossa olevat odottavat yhteydenottoa.