Kiitokset Keiturinpuiston ja Vihriälän virkistystoiminnan hyväksi järjestetystä hyväntekeväisyyskonsertista

Elvin Ukot ja Mauno Rantanen pitivät Virtain kirkossa su 1.12.2019
hyväntekeväisyyskonsertin Keiturinpuiston vanhainkodin ja Vihriälän ryhmäkodin
virkistystoiminnan hyväksi.

Keiturin Sote kiittää hienosta konsertista ja virkistystoiminnan tukemisesta!