Kysymyksiä ja vastauksia koskien lääkärin kiirevastaanoton kilpailutusta

Keiturin Sote Oy:n lääkäripalveluiden kiirevastaanoton tarjouspyyntöön 6.11.2023 mennessä esitetyt kysymykset ja vastaukset. Saman sisältöiset kysymykset on yhdistetty.

 

1.     Saako tilaajan virkalääkäreitä käyttää virkatyön ohessa Palveluntarjoajalle tehtävässä esim. iltavuoroissa klo 16-20 tai vkl vuoroissa ilman rekrytointipalkkiota?

Vastaus: Tilaajan lääkäreille tulee aina turvata mahdollisuus tehdä ensisijaisesti Tilaajan työ. Lääkärin vapaa-ajalla he voivat tehdä Palveluntuottajalle työtä ilman rekrytointipalkkiota.

 

2.     Mikä on nykyisen palveluntuottajan hinta per tunti arkena, lauantaina ja sunnuntaina?

Vastaus: Hintaa emme voi kertoa.

 

3.     Onko arviota kannustinpalkkion euromäärästä esim. per kk?

Vastaus: Ei. Ostamme vain lääkärin työaikaa.

 

4.     Onko mahdollista rajata kokemusvaatimusta esim. 1 vuoden työkokemukseen? / Ehdotan, että muutetaan kahteen vuoteen? / Ehdottaisin vaatimuksen maltillistamista.

Vastaus: Kiirevastaanotossa tulee olla kokemusta omaava lääkäri. Mieluiten noin 2 vuoden työkokemus. Tilaajalla on aikaisempaa kokemusta vaadittavasta osaamistasosta.

5. Toiminnan pitäisi alkaa 1.1.2024, tarjouksen jättö on 20.11.2023, tähän päälle tarjouksien läpikäynti ja päätöksen tekeminen, tähän päälle kahden viikon valitusaika, jonka jälkeen Palveluntuottaja ja Tilaaja voivat allekirjoittaa sopimukset. Tällöin elämme pitkälle jo joulukuuta, jolloin aloitus tulee 2-3 viikon päästä. Aika hankala yhtälö, ringin kasaaminen vie kuitenkin Palveluntuottajalta aikaa, lääkäreitä ei voi pitää "löysässä tiedossa", että työt alkavat ehkä 1.1.2024. Ehdotan, että aloitus viimeistään 1.2.2024.

Vastaus: Palvelu tarvitaan 1.1.2024 alkaen. Keiturin Sote Oy toimii erittäin nopeasti kilpailutuksen päätyttyä. Sopimuksen allekirjoitus tapahtuu ripeästi. Kiire johtuu Pirhan päätöksenteon viivästymisestä.

6.     Oletteko käyttäneet vuokratyövoimaa kyseisen palvelun tuottamiseen? Jos olette, niin kuka Palveluntuottaja mikä hinta?

Vastaus: Terveystalo Oy kilpailutuksen jälkeen. Hinta on liikesalaisuus.

 

7.     Mikäli talon virkalääkärit ovat tehneet ko. työvuoroja, mikä on heidän tuntikorvaus?

Vastaus: Palkkatiedot eivät ole julkisia.

 

8.     Miten tulee toteuttaa ryhmittymätarjouksen jättäminen?

Vastaus: Tarjouksen tulee olla selkeä kokonaisuus tarjouspyynnön mukaisesti.

 

9.     Onko kiirevastaanoton lääkäreillä sanelumahdollisuus olemassa tällä hetkellä?

Vastaus: Kyllä.

 

10.Koskettaako kohta "rekrytointipalkkio" ainoastaan Keiturin Soten lääkäreitä vai kaikkia Pirhaan suorassa työsuhteessa / virkasuhteessa olevia lääkäreitä?

Vastaus: Keiturin Sote Oy:n lääkäreitä.

 

11.Koskettaako rekrytointipalkkio vain tilannetta, jossa lääkäri siirtyisi suorittamaan nimenomaan hankittavaa palvelua Palveluntuottajalle vai myös tilannetta, jossa lääkäri siirtyisi muuhun tehtävään Palveluntuottajan palvelukseen?

Vastaus: Molempia.

 

12.Voisiko lääketieteen kandidaattia myös käyttää silloin, kun vuorossa työskentelee myös lisensiaatti?

Vastaus: Ei voi.