Omaolo-palvelun käyttö Virrat-Ruovesi -alueella laajenee

Virtain ja Ruoveden kuntalaisilla on ollut jo jonkin aikaa mahdollisuus täyttää Omaolo-palvelussa koronaviruksen oirearvio, jonka avulla kuntalainen saa tiedon, miten ja mihin olla tarvittaessa yhteydessä. Nyt olemme ottaneet käyttöön myös ripulin, virtsatietulehduksen ja seksitautiepäilyn oirearviot. Omaolosta löytyy myös muita oirearvioita, mutta niihin ei ole vielä tehty Virrat-Ruovesi-alueen paikallisia ohjauksia. Aiomme ottaa lisää oirearvioita käyttöön vuoden 2022 aikana. Uusista käyttöönotoista tiedotetaan, kun ne ovat ajankohtaisia.

Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon sähköinen palvelukanava, joka tukee omahoitoa sekä ohjaa tarvittaessa avun piiriin. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin. Omaolon oirearvio kertoo luotettavasti, vaativatko oireesi ammattilaisen hoitoa vai riittääkö itsehoito. Jos käynti esimerkiksi terveysasemalla on tarpeen, saat tiedon siitä, minne ottaa yhteyttä.

Oirearvion täyttäminen itsessään ei vaadi sähköistä tunnistautumista palveluun, mutta mikäli Omaolo ohjaa sinut lähettämään oirearvion sähköisesti terveydenhuollon ammattilaiselle, tulee tällöin palveluun tunnistautua. Mikäli Omaoloon tunnistautuminen ei onnistu, voit olla yhteydessä tarvittaviin Keiturin Soten terveyspalveluiden puhelinnumeroihin.

Löydät Omaolo-palvelun täältä.