Pirkanmaalaisilta kysytään tulevaisuuden kotihoidon kehittämisestä

Verkkoaivoriihi palveluiden kehittämisestä 12-25.9.2022:
Pirkanmaalaisilta kysytään tulevaisuuden kotihoidon kehittämisestä


Millaisena me pirkanmaalaiset näemme tulevaisuuden kotihoidon ympärivuorokautisten palveluiden kehittämisen? Millaisia digitaalisia palveluita olisimme halukkaita käyttämään? Tähän haetaan nyt ideoita ja vastauksia 12.-25.9.  avoinna olevalla verkkoaivoriihellä www.fountainpark.fi/tulevaisuudenkotihoito


Kotihoidon kehittäminen koskettaa aivan kaikkia nyt ja tulevaisuudessa, siksi haluamme mukaan myös pirkanmaalaiset.

Kaikille avoin verkkoaivoriihi on yhteiskehittämistä. Vastaaminen on anonyymiä ja vuorovaikutteista.  Nyt on mahdollisuus kertoa omin sanoin ja omista lähtökohdista ajatuksia tulevaisuuden ympärivuorokautisesta kotihoidosta.

Verkkoaivoriihen tulokset julkaistaan Pirkanmaan liiton verkkosivuilla soteuudistus.pirkanmaa.fi lokakuun puolessa välissä.

 

Tulevaisuuden kotihoito tarvitsee uudenlaisia palvelumuotoja ja toteutustapoja Pirkanmaan hyvinvointialueella. Toiminnallista muutosta viedään yhdessä eteenpäin Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI)  ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSote) -hankkeissa.

soteuudistus.pirkanmaa.fi

 

Lisätiedot:

Anna-Stiina Salminen
PirKOTI hankepäällikkö
anna-stiina.salminen@pirkanmaa.fi
p. 044 422 2026


Milja Koljonen
PirSote hankepäällikkö
milja.koljonen@pirkanmaa.fi
p. 044 422 2252