Rajoituksia Keiturin Soten terveyskeskusosastoilla sekä ikäihmisten- ja kehitysvammayksiköissä

Suomen hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.
Tutustu suosituksiin: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publis...


Keiturin Sotessa otettiin 13.3.2020 käyttöön rajoituksia mahdollisena varotoimena epidemiatilanteen ehkäisemiseksi.

Omaisten vierailuja yksiköissä rajoitetaan siten, että vierailusta sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Mikäli vierailu on
perusteltua, henkilökunta varmistaa vierailijan terveydentilan, ohjaa omaisen huoneeseen ja sieltä pois. Lähtökohtaisesti voidaan sallia yksi vierailija kerrallaan.  Kaikki muut vierailut kielletään koskien terveydenhuollon osastoja ja kaikkia hoitokoteja.

Ulkopuoliset muut tahot, kuten tavarantoimittajat, sopivat erikseen henkilöstön kanssa asioinnista yksikössä.

Tämä suositus /määräys on voimassa 30.4.2020 saakka tai kunnes toisin määrätään.