Ruovesi-Virrat -alueen lähisairaalatoiminta

Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksen mukaisesti Ruoveden terveyskeskuksen vuodeosastotoiminta päättyy 1.7.2024 mennessä. Kevään 2024 aikana käydyissä muutosneuvotteluissa ei ilmennyt henkilöstön irtisanomistarvetta.

Työntekijöille tarjottiin tehtäviä Virtain lähisairaalasta ja muista Keiturin Soten työyksiköistä. Kaikki Ruoveden osastolla työskennelleet henkilöt eivät valitettavasti ottaneet tarjottua paikkaa vastaan. Ruoveden vuodeosasto voi käytännössä toimia 24.5.2024 asti hoitohenkilöstön irtisanoutumisista ja kesälomakaudesta johtuvan henkilöstövajeen vuoksi. Tämän vuoksi potilaat siirretään Ruovedeltä Virroille jo 24.5.2024. Muutosvaiheessa Virtain lähisairaalan paikkamäärää nostetaan asteittain kesälomakauden loppuun mennessä 35 paikkaan.

Virrat–Ruovesi-alueen kotisairaalan varsinainen toiminta työvuoroissa alkaa 3.6.2024. Ruoveden vuodeosaston lääkäri siirtyy kotisairaalatoiminnan ja Virtain lähisairaalan lääkäriksi.

Aiheesta myös Pirkanmaan hyvinvointialueen www-sivuilla