Suun terveydenhuolto siirtää kaikki kiireettömät hoitoajat 23.3.2020 alkaen

Keiturin Sote Oy:n suun terveydenhuolto on päättänyt siirtää kaikki kiireettömät hoitoajat 23.3.2020 alkaen. Ilmoitus varatun ajan siirtämisestä tehdään puhelimitse. Kiireettömien
ajanvarausten siirtäminen perustuu valmiuslakiin. Näillä toimilla pyritään hidastamaan epidemian leviämistä ja turvataan kansalaisille välttämätön terveydenhuolto.

Suun terveydenhuollon päivystystoiminta jatkuu normaalisti eli päivystysvastaanotolle saa hakeutua kuka tahansa, jonka oireet vaativat kiireellistä hoitoa.
Toivomme yhteydenottoa puhelimitse ennen hammashoitolaan hakeutumista.

Ohjeita potilaille:
- älä tule vastaanotolle sairaana
- saavu vastaanotolle juuri ennen varattua aikaa, jotta vältyt turhalta odottelulta
- pese ja desinfioi kädet saapuessasi ja lähtiessäsi hammashoitolasta
- muista ”Yski oikein – älä tartuta muita”-ohje

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi.

Minna Silmonen
Vastaava hammaslääkäri
Keiturin Sote Oy