Tiedote liittyen ikääntyneiden asumispalvelujen sekä kotihoidon asiakasmaksujen laskutukseen

Ikääntyneiden asumispalvelujen sekä kotihoidon maksujen laskutuksessa on ollut loka-marraskuun osalta viivettä johtuen tilapäisestä resurssivajeesta sekä ohjelmistomuutoksesta. Asia on nyt korjattu ja loka-marraskuun asumispalvelujen ja kotihoidon laskutus on nyt pääosin saatu ajan tasalle.

Etenkin lokakuun laskutuksen viiveen johdosta laskujen eräpäivät ovat lähellä toisiaan. Mikäli tämä aiheuttaa hankaluutta, voidaan maksuajasta sopia kaupungin rahatoimiston kanssa (puh. 03 485 1235).

Pahoittelemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa

Lisätietoja:
Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Pirkko Mäenpää (044 715 1200)
Virtain kaupungin talousjohtaja Kaisa Jaatinen (044 715 1221)