Tiedote Pirkanmaan hyvinvointialueen yhdyspintatyöstä

Yhdessä tekemisestä on muodostunut Pirkanmaalla enemmän kuin tapa. Sote-uudistuksen valmistelu tiiviissä yhteistyössä kuntakentän kanssa oli leimallinen piirre jo edellisen kierroksen valmistelulle. Samasta periaatteesta on pidetty myös nyt kiinni. Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun väliaikainen toimielin päättikin jo ensimmäisessä kokouksessaan perustaa alaisuuteensa kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyörakenteisiin ja -malleihin keskittyvän yhdyspintajaoston.

Jaoston keskeisenä tehtävänä on määritellä ja mallintaa hyvinvointialueen ja kuntien välinen kriittinen yhdyspintatoiminta ja huolehtia yhdyspintatyön yhteys Pirkanmaan hyvinvointialueen muuhunvalmisteluun.

Tutustu aiheeseen tarkemmin: Tiedote yhdyspintatyöstä

Tutustu myös Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuihin