Kaksi nuorta istuu penkillä

13–17-vuotiaat

Olemme koonneet tälle sivulle palveluita 13–17-vuotiaille. Virroilla ja Ruovedellä on myös tarjolla apua nuorille ja heidän perheilleen. Sinisestä palkista löydät hyödyllisiä yhteystietoja ja linkkejä.

 

Nuoruusikä alkaa murrosiästä ja päättyy varhaisaikuisuuteen. Puhutaan noin ikävuosien 13–17 välille osuvasta ajasta. Murrosikä tuo mukanaan isoja fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia. Tähän aikakauteen kuuluu irrottautuminen omista vanhemmistaan, ikätovereiden seuraan hakeutuminen sekä oman seksuaali-identiteetin hakeminen. Samoina vuosina käydään vielä viimeisiä vuosia koulua ja siirrytään opintojen pariin. Esillä on kysymys siitä "Mikä minusta tulee isona".

 

Murrosikä voi toisinaan olla rajukin. Tilanteeseen voi saada ulkopuolista apua. Tukea on tarjolla niin mullistavaa elämänvaihetta elävälle nuorille kuin hänen perheelleenkin. 

 

Nuori tarvitsee vielä turvallisen aikuisen ohjausta ja tukea. Vanhempi voi halutessaan saada tukea kasvatustehtäväänsä. Avusta vanhemmille voi lukea Tukea vanhemmille -osiosta.

 

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa alla olevista linkeistä.

12-15-vuotiaan kasvu ja kehitys

15-18-vuotiaan kasvu ja kehitys

 

Anna palautetta sivustosta Palaa sähköisen perhekeskuksen etusivulle

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa

Yhteystietoja ja linkkejä

 

Palvelut arkeen

 

Perusopetus Ruovedellä

Ruoveden yhtenäiskoulu

Perusopetus Virroilla

Virtain yhtenäiskoulu

Virtain lukio

Ruoveden lukio
Ammatillinen ja korkeakoulutus
Opintopolku

Opiskelijan etuudet (Kela)

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola
Suun terveyspalvelut

Etsivä nuorisotyö, Virrat

Etsivä nuorisotyö, Ruovesi

Nuoristotila, Virrat

Nuorisotila Vintti, Ruovesi

 

Tukea nuorelle ja perheelle

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kuraattori Virrat 044 715 2486

Kuraattori Ruovesi 044 787 1453

Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö

Sosiaalityö ja -ohjaus

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Talous- ja velkaneuvonta

Virtain nuorisotoimi

Ruoveden nuorisotoimi

Perheneuvola

Apua ja tukea lapsille, nuorille ja perheille (Pirha)

 

Erityistason palvelut

 

Lastenvalvoja

Lastensuojelu

Vammaispalvelut

 

Yhdistykset ja seurakunnat

 

MLL:n Virtain paikallisyhdistys

MLL:n Ruoveden paikallisyhdistys

Virtain Pelastakaa Lapset ry

Virtain 4H-yhdistys

Ruoveden 4H-yhdistys

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

Virtain seurakunta

Ruoveden seurakunta

 

Tukea verkosta

 

Netari.fi

Nuorten mielenterveystalo

Sekasin-chat

Fressis.fi - terveystietoa nuorille

Mielentila-podcast

Virtain ja Ruoveden Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -sivusto

Terve koululainen

Kiusaaminen (MLL)

Nuortennetti (MLL)

Nuorisoneuvola (MLL)

Väestöliiton nuorten nettisivut

Lasten ja nuorten chat (Ensi- ja turvakotien liitto)

Rikosuhripäivystyksen nuorten sivu

Nuorten exit

Nuorten eroauttaminen vanhempien erossa

Lasten ja nuorten mielenterveystaidot

Tietoa nuoren masennusoireilusta

Päihdelinkki