Pieni tyttö kävelee tiellä

1–5-vuotiaat

Tältä sivulta löydät tietoa varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä palveluista. Sinisestä linkkipalkista löydät hyödyllisiä yhteystietoja ja linkkejä.


Leikki-iässä lapsi oppii paljon lisää uusia taitoja. Leikki-ikäinen lapsi on oma-aloitteinen, kokeilunhaluinen, innostuva ja pelotonkin. Mielikuvitusta on paljon ja lapsi on utelias asioiden kokemiselle, hänen tiedonjanonsa on suuri.

 

Leikki kehittää lapsen psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä taitoja. Leikin avulla lapsi käsittelee tunteita ja tapahtumia ja alkaa huomioida enemmän muita ihmisiä. Lapsen ihmettelyyn ja uteliaisuuden säilymiseen tarvitaan aikuisen tukea. Leikki-ikäisen olemusta kuvaa kaikkivoipaisuus.


Leikki-iässä kehittyy myös lapsen itsetunto. Sitä tuetaan siten, että lapsen aloitteisiin suhtaudutaan kannustavasti. Lapsi tarvitsee paljon aikuisen ohjausta ja aikuisen tehtävä on auttaa minimoimaan kaikki häpeää ja nöyryytystä synnyttävät kokemukset. Silloin, kun lapsi kokee, että häntä rakastetaan ja hän saa osakseen iloa ja ihailua, hän selviytyy vaikeammistakin tilanteista. Kaiken taustalla on lämmin ja välittävä vuorovaikutus lasta kohtaan.


Leikki-ikä on myös moraalin kehittymisen aikaa. Vähitellen lapsi sisäistää käsitykset oikeasta ja väärästä ja hänelle muodostuu omatunto.


Uhmaikä on leikki-iässä alkava kehitysvaihe, jolloin lapsen tahto, autonomisuus ja hallinnan tunne kehittyvät. Jokainen lapsi kehittyy ja kasvaa omaan yksilölliseen tahtiinsa. Vertaistuki ja leikkikavereiden malli edesauttavat lapsen taitojen karttumista ja kannustavat yrittämään.

 

Lapsen eri ikävaiheisiin liittyy erilaisia kehitysvaiheita ja lapsen tarpeet eri ikävaiheissa vaihtelevat.
MLL:n sivuille on koottu kattavasti tietoa lapsen eri ikävaiheiden kasvusta ja kehityksestä.

 

Neuvola chat arkisin klo 10-12

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen neuvola chat palvelee kaikkia Pirkanmaan hyvinvointialueen neuvola-asiakkaita odotus- ja vauva-ajan sekä lapsiperhearjen kysymyksissä. Chatissa voi keskustella neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Löydät chatin täältä.

 

Anna palautetta sivustosta Palaa sähköisen perhekeskuksen etusivulle

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa