Kotihoito

Kotihoito tukee asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä erilaisin hoito- ja hoivapalveluin. Kotihoito on asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista jokapäiväisessä elämässä. Se huolehtii asiakkaan perushoidosta sekä turvallisen ja asianmukaisen kotiympäristön ylläpidosta. Se on mm. lääkkeistä, ruokailusta, hygieniasta ja pukeutumisesta huolehtimista sekä auttamista, voinnin ja terveydentilan seurantaa.

Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain mukaisen kotisairaanhoidon. Kotihoito pyrkii yhteistyössä omaisten ja muiden palveluntuottajien kanssa mahdollistamaan asiakkaan kotona asumisen sairauksista ja/tai toimintakyvyn alentumisesta huolimatta mahdollisimman pitkään.

Kotihoitoa voi saada säännöllisenä tai tilapäisenä. Säännöllinen kotihoito on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut eikä hän tämän vuoksi selviä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla. Mikäli kotihoidon tarve on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan säännöllistä eli vähintään kerran viikossa tapahtuvaa, asiakas siirtyy säännöllisen kotihoidon piiriin (THL 30.11.2011). Säännöllinen kotihoito voi sisältää palvelutarpeen arvioinnin mukaan seuraavia puhtaanapitopalveluita:

  • astioiden tiskaus (omaiset hoitavat omat tiskinsä), roskien vienti
  • WC:n siivous, työtasojen pyyhkiminen
  • vuodevaatteiden vaihto tarpeen mukaan, pyykkihuolto, mikäli kotona pyykkikone
  • jääkaapin siisteys

Edellä mainittuja puhtaanapitopalveluita voi saada myös palvelusetelillä. Tilapäinen kotihoito tarkoittaa pääsääntöisesti määräaikaista, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua, joka on tarkoitettu asiakkaille, joiden on vaikea päästä avohoidon palveluun, esim. sairaanhoitajan vastaanotolle saattajankaan auttamana.

Tukipalveluita ovat ateria-, asiointi-, turva- ja kylvetyspalvelut, joiden tarkoitus on myös tukea hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä omassa kodissa. Ateriapalvelua tuottavat eri palvelutuottajat ja kuljetus tapahtuu joko kotihoidon tai palveluntuottajan toimesta sovitun suunnitelman mukaisesti. Asiointipalvelua ovat kauppa- ja apteekkiasioinnin hoitaminen asiakkaan puolesta. Turvapalveluina saatavilla on turvapuhelin, ovihälytin, palovaroitin ja GPS-seurantalaite. Kylvetysapu on asiakkaan luona tapahtuva palvelu. Tukipalveluilla on kiinteä hinta, joihin tulot eivät vaikuta.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tuen myöntämisperusteet, niiden arviointitavat ja hoitopalkkion suuruus vaihtelevat kunnittain. Alle 65-vuotiaiden hoidettavien osalta omaishoidon tukiasiat käsitellään Virroilla sosiaalitoimistossa.

Omaishoidon tuki »
Omaishoidontuen hakemus »

Geriatrian poliklinikka

Kotihoidon yhteydessä toimii geriatrian poliklinikka, jossa toimivat geriatri ja muistihoitaja. Geriatrian poliklinikalla tehdään erilaisia testauksia ja opastetaan muistisairaita ja omaisia lääkityksen seurannassa ja arjesta selviytymisessä. Muistihoitajalle on ajanvaraus, lähetettä ei tarvita. Muistitesti voidaan myös tarvittaessa tehdä asiakkaan kotona.

Yhteyshenkilö: puh. 044 715 1390

Sipiläntie 3 (ovi H)

Kuntoutus

Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ja parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Ruovedellä osallistujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kartoitetaan mahdollinen avun ja tuen tarve kotona asumisen edistämiseksi. Virroilla päivätoiminnassa em. on kehitteillä.

Kotihoidon kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kotona asuvien ikääntyneiden toimintakykyä ja itsenäistä asumista. Kotikuntoutusta toteutetaan kotihoidon fysioterapeuttien ja sekä kuntouttavan lähihoitajan toimesta.

Lyhytaikashoidon tarkoituksena on tukea paitsi kotona asumista myös omaishoitajien jaksamista. Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alueella lyhytaikaishoitoa järjestetään eri toimintayksiköissä. Katso asumispalvelut »

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Ikäihmisten palvelupäällikkö 044 715 1376


Virrat

Sipiläntie 3, 34800 Virrat

Kotihoito klo 7-21 044 715 1500


Kotihoidon palveluiden esimies 044 715 1015
Vastaava sairaanhoitaja 050 476 7147
Sosiaaliohjaaja 044 715 1133
Fysioterapeutti 044 787 1480
Muistihoitaja, soittoaika ma klo 8 - 9, ti ja ke klo 14.30 - 15.30 sekä to klo 8 - 9

puh.  044 715 1390
Päivätoiminta 044 715 1483


Ruovesi

Päiväkodintie 4, 34600 Ruovesi

Sairaanhoitaja 
soittoaika klo 13–15
Keskustan tiimi 044 787 1225
Etelän tiimi 044 787 1271
Pohjoinen tiimi 044 787 1264


Hälytysnumerot 
soittoaika klo 7–21, kiireettömissä asioissa soittoaika klo 13–15
Keskustan tiimi 044 787 1482
Etelän tiimi 044 787 1481
Pohjoinen tiimi 044 787 1483


Kotihoidon palveluiden esimies 044 715 1502

Vastaava sairaanhoitaja 044 787 1485
Muistihoitaja, soittoaika 1.8.2022 alkaen ma klo 8.15-9 ja klo 14-15.30 sekä ti klo 14-15, 

puh. 044 787 1366
Fysioterapeutti 044 787 1480