Lääkärin stetoskooppi

Kotihoito

Kotihoito tukee sinua, jotta voit elää oman näköistäsi elämää omassa kodissasi mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa järjestetään sinulle, jos tarvitset ohjausta ja tukea alentuneen toimintakyvyn vuoksi päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailut, peseytyminen, pukeutuminen ja lääkehoidon toteutus. Kotihoito sisältää myös kotisairaanhoitoa.

Kotihoidon kotikäyntien määrä ja sisältö sovitetaan sinun tarpeittesi mukaan. Kotona tapahtuvien käyntien lisäksi voidaan hyödyntää teknologiaa esimerkiksi tekemällä hoitajan etäkäyntejä tai annostella lääkkeet lääkeautomaattia hyödyntäen.

Kotihoidon tekemien kotikäyntien lisäksi voit saada myös kotihoidon tukipalveluja. Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämiä kotona asumisen tukipalveluita ovat ateriapalvelu, kauppapalvelu, peseytymispalvelu, turva-auttamispalvelu ja kuntouttava päivätoiminta. Lisäksi kotona asumisen tueksi voidaan myöntää liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua sekä lyhytaikaista ympärivuorokautista asumista tai perhehoitoa.

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa. Yhteystiedot löydät tästä linkistä: Pirkanmaan Kotitori - pirha.fi

Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Asiakasohjaaja tai arviointitiimi selvittää yhdessä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin. Sinulle kerrotaan palveluiden saannin kriteereistä ja hinnoista. Neuvonta on sinulle maksutonta. Arviointitiimin käynnit ovat maksullisia.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulle voidaan myöntää kotihoidon palveluja säännöllisesti tai tilapäisesti, mikäli toimintakykysi on alentunut esimerkiksi sairauden tai ikääntymisen vuoksi. Voit saada kotihoidon palveluita, mikäli et selviydy itsenäisesti, omaisten tai läheisten tuella tai muulla tavoin tuettuna omassa kodissasi tai hoitosi vaatii erityistä ammattitaitoa. Kotihoidon palveluilla voidaan tukea myös sairaalasta kotiutumista.

Pirkanmaan hyvinvointialueella kotihoidon palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että asiakasohjaaja on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa omaistesi, läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeesi arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen. Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy tulojesi mukaan. Kotihoidon alkaessa sinulle tehdään tuloselvitys. Tilapäisen kotihoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon käynneistä peritään käyntimaksu.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tuen myöntämisperusteet, niiden arviointitavat ja hoitopalkkion suuruus vaihtelevat kunnittain. Alle 65-vuotiaiden hoidettavien osalta omaishoidon tukiasiat käsitellään Virroilla sosiaalitoimistossa.

Omaishoidon tuki »
Omaishoidontuen hakemus »

Geriatrian poliklinikka

Kotihoidon yhteydessä toimii geriatrian poliklinikka, jossa toimivat geriatri ja muistihoitaja. Geriatrian poliklinikalla tehdään erilaisia testauksia ja opastetaan muistisairaita ja omaisia lääkityksen seurannassa ja arjesta selviytymisessä. Muistihoitajalle on ajanvaraus, lähetettä ei tarvita. Muistitesti voidaan myös tarvittaessa tehdä asiakkaan kotona.

Yhteyshenkilö: puh. 044 715 1390

Sipiläntie 3 (ovi H)

Kuntoutus

Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ja parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Ruovedellä osallistujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kartoitetaan mahdollinen avun ja tuen tarve kotona asumisen edistämiseksi. Virroilla päivätoiminnassa em. on kehitteillä.

Kotihoidon kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kotona asuvien ikääntyneiden toimintakykyä ja itsenäistä asumista. Kotikuntoutusta toteutetaan kotihoidon fysioterapeuttien ja sekä kuntouttavan lähihoitajan toimesta.

Lyhytaikashoidon tarkoituksena on tukea paitsi kotona asumista myös omaishoitajien jaksamista. Virrat-Ruovesi -alueella lyhytaikaishoitoa järjestetään eri toimintayksiköissä. 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Ikäihmisten palvelupäällikkö 044 715 1376


Virrat

Sipiläntie 3, 34800 Virrat

Kotihoito klo 7-21 044 715 1500


Kotihoidon palveluiden esihenkilö 044 715 1015
Tiimipuhelin 044 715 1500
Päivätoiminta 044 715 1483
Fysioterapeutti 044 787 1480
Muistihoitaja, puh.  044 715 1390, soittoaika ma klo 8 - 9, ti ja ke klo 14.30 - 15.30 sekä to klo 8 - 9

puh.  044 715 1390


Ruovesi

Päiväkodintie 4, 34600 Ruovesi
Kotihoito klo 7-21 044 787 1482

Kotihoidon palveluiden esihenkilö 044 715 1502
Tiimipuhelin 044 787 1482,
soittoaika klo 7–21 kiireelliset asiat ja klo 13–15 kiireettömät asiat
Muistihoitaja puh. 044 787 1366
Fysioterapeutti 044 715 1514