Värikkäitä palapelin paloja

Neuropsykiatriset (nepsy) vaikeudet

Pohditko näitä?

 

Onko lapseni erilainen - erityisen vaativa? Miksi meidän arki on niin hankalaa? Kaikki aika menee sähläämiseen. Joka juttuun menee niin paljon aikaa. Miten muut selviytyvät lasten kanssa ajoissa päiväkotiin ja kouluun? Kuinka aamut saisi sujumaan? Miksi lapseni ei opi? Asioita joutuu toistamaan aina uudelleen. Tuntuu ettei hän muista juuri mitään. Kuinka saan lapseni tekemään kotitöitä ja läksyjä? En meinaa jaksaa.

 

Kyse voi olla siitä, että lapsellasi tai nuorellasi on neuropsykiatrisia vaikeuksia, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja/tai toiminnallisesta poikkeavuudesta.
Nepsy-vaikeudet vaikuttavat niin mieleen, ajatteluun, tunteisiin kuin käyttäytymiseen. Oireet alkavat tavallisesti jo ennen kouluikää ja jatkuvat jossain muodossa koko elämän ajan.

Näillä sivuilla esitellään tavallisimmat kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt (ADHD ja ADD, autismikirjon häiriöt, kielenkehityksen erityisvaikeudet ja Touretten oireyhtymä), annetaan vinkkejä arjen helpottamiseksi sekä tietoa Nepsy-tuen palveluista.

 

Nepsy vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi seuraavasti:

 • välttää tiettyjä tilanteita tai ahdistuu niissä esim. valoon. hajuun tai ääniin liittyvien aistiherkkyyksien johdosta
 • vaikeudet kasvonilmeiden ja muuhun ei-kielelliseen kommunikaatioon liittyviä haasteita
 • tavarat sekaisin, koti sotkuinen
 • rauhaton olo, pakko olla liikkeessä, taipumusta puhua runsaasti
 • asioiden ymmärtäminen kirjallisesti
 • vaikeus ymmärtää ohjeita

Mitä nepsy-vaikeudet tarkoittavat?

 

Neuropsykiatriset vaikeudet johtuvat erilaisista tekijöistä:

 • Yleensä nepsy-vaikeuksien takana on kehityksellistä, aivojen rakenteellista ja/tai toiminnallista poikkeavuutta.
 • Perinnöllisyys on merkittävä taustatekijä.
 • Joskus nepsy-tyyppisten oireiden taustalla saattaa olla pelkästään haastava perhetilanne, epäsäännölliset elintavat, fyysiset sairaudet ja/tai traumat.
 • Oireiden vaikeusaste vaihtelee yksilöittäin. Nepsy-vaikeuksiin sopivia piirteitä voi esiintyä myös ilman että, ne johtaisivat nepsy-diagnoosiin.

Nepsy-vaikeuksiin liittyy usein käytöksen, oppimisen, unen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluja, ahdistus/pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.

 

Nepsy-vaikeudet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään: niin sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden sääntelyyn ja oman toiminnan ohjaukseen. Oireiden voimakkuudet ja ilmiasut vaihtelevat eri ihmisillä eri ympäristöissä. Kaikkia oireita ei ole kaikilla. Tämän vuoksi tuen muodot tulee miettiä yksilöllisesti.

 

Nepsy-haasteet eivät koskevat vain nepsy-lapsta tai -nuorta: myös hänen vanhempansa ja muut arjen aikuiset - kuten päivähoidon ja koulun henkilökunta - tarvitsevat tukea.

 

Kaikki ei ole sitä miltä äkkiseltään näyttää...

 

Esimerkkejä ulospäin näkyvstä käyttäytymisestä:

 • aloittamisen ja lopettamisen vaikeus
 • herkkyyttä eri aistialueilla
 • ei osaa pyytää apua
 • jumit
 • levottomuus
 • suorapuheisuus
 • tarkkaamattomuus
 • heikko itsetunto
 • raivarit
 • keskittymättömyys
 • impulsiivisuus
 • aggressiivisuus
 • puhuu kaiken aikaa
 • intensiivinen kiinnostuminen
 • ei näe eikä tunnista toisen tarpeita

Usein ympäristö näkee vain ei-toivotun, tilanteeseen sopimattoman käyttäytymisen, kuten levottomuuden, impulsiivisuuden ja tarkkaamattomuuden.

 

Esimerkkejä taustatekijöistä:

 • vuorovaikutus
 • aistit
 • toiminnanohjaus
 • tunteet
 • kasvosokeus
 • yksikanavaisuus
 • sensomotoriikka
 • automaatio
 • mielenmalli
 • vireystilan vaihtelut
 • ajanhahmotus
 • kielenhahmotus

Lapsen ja nuoren ohjaamiseksi ja toivotun käyttäytymisen vahvistamiseksi on syytä kiinnittää huomiota erityisesti taustalta löytyviin neuropsykiatrisiin syytekijöihin. On hyvä tiedostaa, että ulospäin näkyvän käyttäytymisen taustalta voi löytyä monia eri tekijöitä ja niiden yhdistelmiä.

 

Tietoa yleisimmistä nepsy-vaikeuksista

 

Yleisimpiä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat ADHD ja ADD, autismikirjon häiriöt, kielenkehityksen erityisvaikeudet ja Touretten oireyhtymä. Lue lisää Mielenterveystalon sivuilta täältä.

 

Kun arjen tuki ei riitä

 

Arki nepsy-haasteisen lapsen kanssa voi olla vanhemmalle haastavaa ja aina eivät omat voimavarat riitä. Paikallisesti saat tukea arjen haasteisiin seuraavilta tahoilta.

 

Perheneuvola

Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Tutustu myös Pirkanmaan hyvinvointialueen nepsy-sivuihin täältä.

 

Anna palautetta sivustosta Palaa sähköisen perhekeskuksen etusivulle

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

 

Perheneuvola

Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Virrat
Virtain yhtenäiskoulu 0-5 luokat, Liedenpohjan, Killinkosken ja Kotalan koulu 044 715 1424
Virtain yhtenäiskoulu 6-9- luokat, Vaskiveden koulu, lukio ja ammatillinen koulutus 044 715 1435

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Ruovesi
Yhtenäiskoulu ja kyläkoulut 044 715 1263
Lukio 044 787 1376

Toimintaterapia Virrat/Ruovesi

044 715 1125

Sairaalantie 1, 34800 VIRRAT

 

Yhdistykset

 

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

 

Lisätietoa verkosta

 

Neuropsykiatriset vaikeudet (Pirha)

Mielenterveystalo.fi